Lemvig Kommune

Selvbetjening

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Indhold

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Nyheder

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Fyrværkeri tilladelser til opbevaring, salg og affyring

Det er ikke tilladt at foretage affyring af fyrværkeri fra perioden 2. januar til 26. december. I denne periode skal eventuel affyring foretages af en uddannet festfyrværker. En eventuel ansøgning skal fremsendes til Nordvestjyllands Brandvæsen, Fælledvej 17, 7600 Struer, som meddeler tilladelser og afslag på området.

Efter katastrofen i Kolding i 2004, er der kommet skrappere regler om fyrværkeri. De fleste har betydning for forhandlere og myndigheder, men der er også nogle, der vedrører den almindelige forbrugere.

Fyrværkeri må kun sælges fra 15. december til 31. december.

Du må kun fyre fyrværkeri af fra 27. december til 1. januar. Du må altså ikke gemme fyrværkeri og bruge det ved en festlig lejlighed senere på året. Kontakt i stedet en festfyrværker.

2006 var det sidste år, hvor du kunne købe nytårsfyrværkeri mærket med et BRS-nummer.  Fremover skal godkendt nytårsfyrværkeri være mærket med et SIK-nummer. Fyrværkeriet må købes af forbrugeren, hvis SIK-nummeret findes på Sikkerhedsstyrelsens positivliste på www.sik.dk.

En forbruger må transportere og opbevare ialt 1,5 kg. NEM fyrværkeri i hjemmet.

NEM står for Netto EkslosivstofMængde og angiver, hvor meget krudt der er i fyrværkeriet. NEM-vægten er angivet på nyt fyrværkeri - enten på artiklen eller på emballagen. Hvis artiklen er gammel, kan du som en tommelfingerregel regne med, at NEM-vægten er en fjerdedel af fyrværkeri-artiklens vægt. Hvis du ønsker at opbevare større mængder fyrværkeri, skal du søge om tilladelse hos det kommunale beredskab.

Ansøgning om tilladelse til salg af fyrværkeri