Lemvig Kommune

Selvbetjening

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Indhold

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Nyheder

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Halmoplag m.m.

Vejledning om oplag af halm eller lignende omfattet af beredskabslovgivningen.

Beredskabsstyrelsen har den 11. juli 2007 udsendt en vejledning om etablering af halmoplag. Vejledningen er udsendt fordi der hvert år forekommer en række brande i halmoplag både i det fri og i en bygning. En særlig risiko ved opbevaring af halm, hø, tagrør eller lignende er, at brande heri kan udvikle sig hurtigt og spredes over store afstande som følge af bl.a. flyveild. Erfaringer fra indsats ved halmbrande har desuden vist, at brand i halm i større stakke er vanskelige at slukke og afgrænse.