Lemvig Kommune

Selvbetjening

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Indhold

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Nyheder

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Redningsberedskabet

Det kommunale redningsberedskab skal kunne yde en forsvarlig indsats mod skader på personer, ejendom og miljøet ved ulykker og katastrofer, herunder krigshandlinger. Redningsberedskabet skal endvidere kunne modtage, indkvartere og forpleje evakuerede og andre nødstedte. Beredskabet varetager indsatsledervagten i Lemvig Kommune.

Vagthavende indsatsleder kan kontaktes på telefon 20 40 41 12

Redningsberedskabet udfører brandsyn på brandsynspligtige objekter. Redningsberedskabet holder kurser i elementær førstehjælp og elementær brandbekæmpelse m.v.
Henvendelse om kurser kan rettes til beredskabschefen.

Lemvig Kommune er opdelt i 3 slukningsdistrikter, som hver især dækkes af en brandstation:
 

Brandstation: Slukningsdistrikt:
Lemvig Lemvig
Thyborøn Thyborøn-Harboøre
Bækmarksbro Sydområdet