Lemvig Kommune

Selvbetjening

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Indhold

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Nyheder

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Sirenevarsling


Det er vigtigt at vide, hvordan man skal reagere, hvis de offentlige alarmsirener sættes i gang.

 

Signal 1 - gå indendørs

Varsling - gå indendørs og tænd for radioen
En hurtigt stigende og langsomt faldende tone. Signalet gentages 4 gange i løbet af 45 sekunder.

Gå indendørs. Luk døre, vinduer og ventilationsanlæg

Lyt til Danmarks Radio, FM 94 MHz eller på TV2
Lyt til Danmarks Radio, FM 94 MHz. Eller på TV2
Her vil du få at vide, hvad du skal gøre - fx. ved atomkraftuheld, kemisk udslip eller anden fare.

Signal 2 - faren er forbi

Én lang tone, der varer 45 sekunder.

Du kan gå ud igen - Faren er over
Du kan nu forlade den indendørs beskyttelse og vende tilbage til dine daglige gøremål.


Områder uden sirener

Her vil du blive alarmeret gennem radioen og ved hjælp af politiets højttalervogne.
Når faren er forbi, vil det blive meddelt på samme måde.

 

Se også Afprøvning af varslingssirener