Lemvig Kommune

Selvbetjening

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Indhold

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Nyheder

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Have og Hegn

Et godt naboskab er et fint udgangspunkt for at ordne praktiske ting i venskabelighed. Hegnet er en del af naboskabet – en fælles sag.

Naboerne må som regel selv bestemme, hvordan hegnet mellem deres ejendomme skal se ud, men hvis man ikke kan blive enig med sin nabo, skal man bruge reglerne i hegnsloven.

Der kan dog være undtagelser. I lokalplaner, tinglyste deklarationer og politivedtægter, kan der være begrænsninger, som man skal overholde – også selv om man har lavet en anden aftale med sin nabo.

Hvad er et hegn?

Hegn opdeles i "Fælleshegn", "Eget hegn" og "Indre hegn".

  • Fælleshegn - der står i skellet mellem to grunde
  • Eget hegn - der står langs skellet i en afstand af indtil 1,75 meter
  • Indre hegn er et hegn, som enten ikke følger skellinjen, eller som står mere end 1,75 meter fra skellet

De to første typer hegn hører under hegnsloven. For det indre hegn gælder der ingen lovregler.

Et hegn kan have mange udformninger. Det kan f.eks. være en hæk, et plankeværk, raftehegn, trådhegn eller en mur.

I første omgang bør naboer prøve at lave en aftale eller et forlig om det hegn, de er uenige om. Hvis det ikke er muligt, kan man bestille et hegnsyn.

Klik her for at udfylde og udskrive skema til brug for anmodning om hegnsyn.

Et hegnsyn koster 1785kr. og det vil som regel være den person, der taber sagen, som skal betale for hegnsynet, med mindre der indgås forlig. Ved forlig deles omkostningerne mellem parterne.