Lemvig Kommune

Selvbetjening

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Indhold

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Nyheder

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Bæredygtig vækst og nye arbejdspladser

I efteråret 2010 igangsatte Lemvig Kommune en analyse af kommunens fremtidige udviklingsmuligheder og vækstpotentialer, hvilket førte til strategien Bæredygtig vækst og nye arbejdspladser. Analysen viste, at de største udviklingsmuligheder i kommunen findes i arbejdet med fødevarer, energi og miljø forankret i tankegangen om bæredygtig vækst.

Ud over at fastholde og skabe nye arbejdspladser er formålet med indsatsen at styrke Lemvig Kommunes konkurrenceevne og omdømme og hermed muligheden for at trække nye virksomheder og beboere til området.

For at nå i mål med strategien er der oprettet et klyngeinitiativ bestående af et Udviklings- og Koordineringsråd samt de to klynger Energiklyngen og Fødevareklyngen, som alle tager udgangspunkt i erhvervslivet, naturen, befolkningen og mentaliteten, som allerede er til stede i kommunen.

Læs mere om
Udviklings- og Koordineringsrådet
Energiklyngen

Fødevareklyngen