Lemvig Kommune

Selvbetjening

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Indhold

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Nyheder

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Etablering af Frivilligcenter Lemvig

Lemvig Kommune har søgt og fået midler til at etablere et lokalt frivilligcenter. Der er tale om en 2-årig etableringsperiode, og målet er at Frivilligcenter Lemvig herefter kan stå på egne ben organiseret som en selvstændig forening. Projektet er finansieret af Socialstyrelsens pulje til etablering og grundfinansiering af frivilligcentre samt medfinansiering fra Lemvig Kommune. Projektperioden er august 2016 til juli 2018.

Fold alle ud

I Danmark er der 65 frivilligcentre fordelt på 60 kommuner. Frivilligcentrene har fælles vision og værdier, men er også meget forskellige og tilrettet lokale ressourcer og behov.

Frivilligcentrenes vision er et stærkt og mangfoldigt civilsamfund, hvor alle har mulighed for at yde en frivillig indsats og hente hjælp og støtte.

Frivilligcentrene skaber rammer for deltagelse og fællesskaber, og har til formål at støtte, synliggøre, udvikle og fremme frivilligheden og foreningslivet lokalt.

Frivilligcentrene formidler frivillige og borgere til foreninger, synliggør den frivillige indsats og yder rådgivning og støtte til lokale foreninger og frivillige initiativer. Frivilligcentrene samler relevante aktører til dialog, erfaringsudveksling og samarbejde for at skabe nye initiativer, udvikling og et stærkt og mangfoldigt foreningsliv.

Frivilligcentre og Selvhjælp Danmark er landsorganisation for frivilligcentrene, læs mere på frise.dk

Vi er ved at sammensætte en styregruppe, der skal bestå af repræsentanter fra foreningslivet i kommunen, således at følgende områder er repræsenteret: social & sundhed, ældre, integration, børn & unge, kultur, idræt og lokalsamfund.

Styregruppen skal mødes 4 gange årligt og projektlederen sørger for indkaldelse og dagsorden.

Styregruppen skal i den 2-årige etableringsperiode sikre retning og fremdrift i projektet samt løbende evaluere og tilrette aktiviteter og tidsplan og sparre med projektlederen i forhold til opgaveløsningen. Ved projektperiodens afslutning vil det være styregruppen, der sender anbefalinger videre til kommunalbestyrelsen i forhold til en eventuelt fremadrettet kommunal støtte til Frivilligcenter Lemvig.

Styregruppen er selvsupplerende og der er 3 ekstra pladser, som styregruppen kan gøre brug af.

Hvis nogen er interesseret i at høre mere eller vise interesse for at blive styregruppemedlem, så kontakt projektleder Jane Brokholm Mortensen på jane.brokholm.mortensen@lemvig.dk

Sig endelig til hvis du:
- Har gode idéer, tanker eller forslag til etableringen af Frivilligcenter Lemvig
- Gerne vil være med som aktiv frivillig. Der er masser af opgaver, fx i forhold til kommunikation, formidling og synlighed.

På Facebook kan du følge etableringen af Frivilligcenter Lemvig her: www.facebook.com/frivilligcenterlemvig

Hvis du gerne vil modtage nyhedsmails, kan du tilmelde dig ved at sende en mail med overskriften ”tilmeld nyhedsmail” til jane.brokholm.mortensen@lemvig.dk.

Til frivillige og foreningsaktive

Der er informationer til frivillige og foreninger forskellige steder på kommunens hjemmeside – fx i forhold til tilskudsmuligheder og lån af lokaler. Denne linkoversigt skal gøre det lettere for jer at finde de informationer, som er målrettet den type frivillige arbejde, I er engageret og interesseret i.