Lemvig Kommune

Selvbetjening

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Indhold

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Nyheder

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Nyttige links

Lemvig Kommunes politikker

 

Frivilligrådet
www.frivilligraadet.dk
Et råd nedsat af Socialministeriet til at rådgive social- og integrationsministeren og Folkeringen om den frivillige sektors rolle og indsats i forhold til sociale udfordringer.

Center for frivilligt socialt arbejde
www.frivillighed.dk
Et nationalt videns-, kompetence- og udviklingscenter på velfærdsområdet i Danmark. De opbygger og formidler viden, der styrker frivilligheden og civilsamfundet i Danmark. Her kan frivillige finde spændende og relevante viden, kurser og netværk.

FrivilligJob
www.frivilligjob.dk
En landsdækkende jobdatabase for frivilligt arbejde. Her kan foreninger og institutioner annoncere efter frivillige – og frivillige kan finde deres nye frivilligjob her.

Projekt Frivillig
www.projektfrivillig.dk
Et landsdækkende tværministerielt initiativ, der er målrettet alle unge på ungdomsuddannelserne. Her kan unge og foreninger ”møde hinanden” via forløbsdatabasen, hvor foreninger kan oprette frivilligjobs og de unge kan gå ind og søge og finde netop det frivillige arbejde, der passer bedst til dem.