Lemvig Kommune

Selvbetjening

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Indhold

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Nyheder

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Til frivillige og foreningsaktive

Vi vil gerne gøre det let at være frivillig i Lemvig - og let at finde informationer, som foreninger eller initiativer har brug for. Her finder du information, som er målrettet den type frivilligt arbejde, du er engageret i.

 

Fold alle ud

Her finder du information om Idræt, Børn, Unge og Voksenundervisning (de folkeoplysende foreninger), fx om tilskudsmuligheder og lån af lokaler:
https://foreningsportal.lemvig.dk/

Her finder du information om kulturområdet, fx om tilskudsmuligheder:
https://www.lemvig.dk/Kultur/Kulturstoette.aspx

Frivilligt socialt arbejde er arbejde der udføres ulønnet og for andre end familien. Det skal være til gavn for andre. Arbejdet skal udføres indenfor formelle rammer f.eks. en forening.

Link til næste mulige ansøgning af §18-midler

Her finder du yderligere information om at være frivillig på ældreområdet:
https://www.lemvig.dk/Frivillige-i-Aeldreomraadet.aspx