Lemvig Kommune

Selvbetjening

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Indhold

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Nyheder

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Klosterhedevej 43 - Vandindvinding

Tilladelse til markvanding og indvinding af vand til husholdning og bedrift

Gudumlundvej 18 - Vandindvinding

Indvinding af grundvand til markvanding og brug på bedriften.

Skovhøjvej 7 - Afgørelse på VVM og landzonetilladelse

Tilladelse til at opstille en husstandsmølle

Ærenprisvej 2B - Landzonetilladelse

Tilladelse til at anvende areal til forsyningsformål

Skovlundvej 9 - Jordvarmeanlæg

Tilladelse til etablering af jordvarme