Lemvig Kommune

Selvbetjening

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Indhold

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Nyheder

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Mejerivejen 10 - Projekttilpasning

Godkendelse af husdyrbrug

Sejbjerg 33 - Landzonetilladelse

Opførelse af tilbygning til garage på 31 m²

Forslag til Lokalplan nr. 188

Vejlby Klit sommerhusområde

Afgørelse efter Miljøvurderingsloven - ny drikkevandsledning

Drikkevandsledning Fabjerg, Nørre Nissum, Gudum

Tilladelse til optagning af havnesediment

Tilladelse til optagning af forurenet havnesediment fra de indre bassiner i Thyborøn Havn

Agergårdvej 28 - Skift i dyretype

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt