Lemvig Kommune

Selvbetjening

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Indhold

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Nyheder

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Færgevej 15 - Tilladelse til vandindvinding

Oppumpning af grundvand til kreaturvanding

Bøgelundvej 50 - Landzonetilladelse

til tilbygning og lovliggørelse af eksisterende bygninger

Værftskaj 10 - afgørelse om ikke VVM pligt

Opførelse af lagerbygning med velfærdsafsnit

Tangsøgade 1 - Anlægget i Bøvlingbjerg -Vandindvindingstilladelse

Tilladelse til at vande planter i anlægget fra Fåremølle Å

Gudumlundvej 10 - Tillægsgodkendelse

Tillægsgodkendelse af husdyrbrug

Sinkbækvej 24 - Ny boring

Tilladelse til ny boring til markvanding

Sinkbækvej 14 og Fårevej 15 - Markvanding

Fornyelse af tilladelse til markvanding

Rombyvej 9 - Afgørelse på VVM og landzonetilladelse

Tilladelse til at opstille en husstandsmølle