Lemvig Kommune

Selvbetjening

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Indhold

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Nyheder

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Refskovvej 35 - Stationsanlæg Engbjerg

Tilslutningstilladelse samt nedsivnings/udledningstilladelse

Fyrvej 27 - Landzonetilladelse

Tilbygning af kælder, ombygning af depot og udvidelse af depot

Tangsøgade 60 - Landzonetilladelse

Udstykning af areal med eksisterende vindmølle

Nejrupvej 36 - Landzonetilladelse

Udstykning af areal til selvstændig ejendom og anvendelse af arealet til afledning af regnvand

Strande Enge - Vådområde

Disp. fra §3 i naturbeskyttelsesloven og till. efter §35 i planloven

Østkærvej 24 - Landzonetilladelse

Opførelse af hal på 214m²

Normarkvej 9 - Disp. og till. til udvidelse af fiskesø

Naturbeskyttelseslovens §3 og tilladelse efter planloven §35