Lemvig Kommune

Selvbetjening

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Indhold

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Nyheder

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Seniorjob

Fold alle ud
  • du har højst fem år, til du kan gå på efterløn
  • du har ret til efterløn, den dag du når din efterlønsalder
  • du er medlem af en a-kasse, og du betaler til efterlønsordningen
  • du har opbrugt dagpengeretten og retten til arbejdsmarkedsydelse

Fra 2. januar 2017 indføres fleksibel genoptjening af dagpengeretten, der udløser ekstra dagpengeret, hvis du har haft løntimer under din ledighed. Hvis du har haft løntimer, som kan forlænge din dagpengeret, skal du bruge din samlede dagpengeret, inden du kan overgå til seniorjob. Vær opmærksom på, at løntimer, der ligger før 2. januar 2017, kan indgå i opgørelsen

Du skal selv søge kommunen om et seniorjob. A-kassen skal ikke give kommunen besked om det.

Du skal sende sin ansøgning om et seniorjob, så den er modtaget i kommunen senest 2 måneder efter dagpengerettens udløb. Du kan tidligst søge om seniorjobbet 3 måneder før dagpengerettens udløb.

Ansøgning om ansættelse i seniorjob skal sendes til:

Lemvig Kommune, Jobcenter, Rådhusgade 2, 7620 Lemvig

Du kan tidligst begynde i et seniorjob, når dagpengeretten er udløbet, og du skal senest begynde i jobbet 2 måneder efter dagpengerettens udløb.

Det er kommunen, som fastsætter seniorjobbets indhold og omfang efter samtale med den enkelte - bl.a. under hensyn til kvalifikationer og interesser. Løn- og ansættelsesvilkår skal være overenskomstmæssige eller tilsvarende for lignende arbejde.

Hvis seniorjobbet nedlægges, skal kommunen skaffe dig et nyt seniorjob, ligesom du har ret til kompensation fra kommunen, hvis et seniorjob ikke fremskaffes til tiden.

Når du er i seniorjob, har du præcis den samme pligt til at stå til rådighed for arbejdsmarkedet, som hvis du var fuldt ledig. Det vil sige:

•Du skal stå til rådighed for formidlet arbejde

•Du skal stå tilmeldt Jobcentret og have et CV på Jobnet

•Hvis du afslår et rimeligt, ordinært arbejde, som Jobcentret har formidlet, ophører seniorjobbet

•Hvis du ikke kan gå på efterløn, fx hvis du melder dig ud af a-kassen eller undlader at betale efterlønsbidrag, ophører seniorjobbet

•Du kan afskediges fra seniorjob efter de almindelige ansættelsesretlige regler, hvis du misligholder ansættelsesaftalen

•Da der er tale om arbejde med tilskud fra det offentlige, tæller timerne ved seniorjob ikke med til at genoptjening af ny dagpengeret.

Seniorjob ophører, så snart efterlønsalderen indtræder og du skal på efterløn. Du skal selv sørge for at sende din ansøgning om efterløn til a-kassen. Ansøgningen skal være modtaget i a-kassen senest dagen før, du opnår retten til efterløn.