Lemvig Kommune

Selvbetjening

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Indhold

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Nyheder

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Jobværkstedet

Lemvig Kommune har en aktiveringsenhed, som hedder Jobværkstedet. Det har en beliggenhed på Moeskjærvej 2 i Lemvigs østlige bydel.

Vi hører ofte, at mange har en opfattelse af, at en aktivering af borgere ikke tjener noget formål.

Denne opfattelse deler vi ikke på Jobværkstedet, idet vi ser mange borgere, som har brug for hjælp og det kan vi blandt andet give gennem flere former for aktivering. Dels på fysisk plan og dels på teoretisk plan.

Der er ansat 10 medarbejdere på Jobværkstedet og uddannelsesbaggrunden er meget bred.

Jobværkstedets medarbejdere møder også borgere, som har problemer omkring det sociale og psykiske. Der er også borgere med misbrugsproblemer. Sådan problemer fylder væsentlig mere end f.eks. ledighed.

Der tilbydes målrettede og individuelle samtaler.

Motion er indeholdt i alle vore tilbud. Det kan være gåture, brug af redskaber i motionsrum eller cykelture på Jobværkstedets mountainbikes.

Jobværkstedet vil - i samarbejde med Vej- og Parkafdelingen - medvirke til vedligeholdelse og renholdelse af stier og offentlige arealer i kommunen. Det er målet, at være med til, at gøre Lemvig Kommune endnu smukkere. Strandrensning er i forvejen en vigtig opgave, som Jobværkstedet er en del af.

Formålet er, at give ledige og syge borgere, herunder især kontanthjælpsmodtagere og ledige dagpengemodtagere, kompetencer, der kan bidrage til, at de så hurtigt og effektivt som muligt, kommer i beskæftigelse eller uddannelse, og således at de kan forsørge sig selv og deres familie.

Danskundervisning

I samarbejde med integrationsforeningen, som består af frivillige, fortsætter initiativet omkring det at lære borgere med anden etnisk baggrund mere dansk.

1 dag om ugen, tilbydes borgere lektiehjælp.

Med en intensiveret indsats, vil flere borgere med anden etnisk baggrund, få styrket deres dansk-sprog og vil forventeligt hurtigere, kunne blive klar til at stå til rådighed for arbejdsmarkedet.

Tilbudet er primært et supplement til Sprogskolens undervisning og er gratis.

Der er ingen tilmelding, du skal blot møde op.

Det foregår på Jobværkstedet, Moeskjærvej 2, 7620 Lemvig i undervisningslokalet hver torsdag kl. 10.00 til 12.00.