Lemvig Kommune

Selvbetjening

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Indhold

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Nyheder

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Honorarer 2016

Efter Lov om kommunernes styrelse skal kommunalbestyrelsesmedlemmer oplyse om størrelsen af vederlag (honorar), der i sidste kalenderår var forbundet med varetagelsen af hvervet. Kommunalbestyrelsen skal herefter offentliggøre disse årlige vederlag.

Disse har oplyst, at de modtager honorarer i 2016:

 

Erik Flyvholm

Thyborøn Havn (næstformand) 47.150 kr.

Internationalt udvalg 32.195 kr.

 

Jørgen Nørby

HMN Naturgas (bestyrelsesmedlem) 37.612 kr.

LVS Lemvig Forsyning (bestyrelsesformand) 60.000 kr.

 

Kenneth Bro

LVS Lemvig Forsyning 18.044 kr.

 

Orla Østerby

Folketinget 30.002 kr.

Ankestyrelsen 16.848 kr.

 

Elisabeth Moltke

LVS Lemvig Forsyning 20.000 kr.

 

Steffen Husted Damsgaard

LVS Lemvig Forsyning 20.000 kr.

 

Albert Vinther Krogh

Statens Ekspropriationer 6.062 kr.