Lemvig Kommune

Selvbetjening

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Indhold

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Nyheder

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Honorarer 2015

Efter Lov om kommunernes styrelse skal kommunalbestyrelsesmedlemmer oplyse om størrelsen af vederlag (honorar), der i sidste kalenderår var forbundet med varetagelsen af hvervet. Kommunalbestyrelsen skal herefter offentliggøre disse årlige vederlag.

Disse har oplyst, at de modtager honorarer i 2015:

 

Erik Flyvholm

Thyborøn Havn (næstformand) 46.818 kr.

Danske Havne 20.129 kr.

Internationalt udvalg 31.745 kr.

 

Jørgen Nørby

NOMI4S ( bestyrelsesmedlem) 35.000 kr. (15.000 kr. er efterbetaling for 2014 og 20.000 kr. for 2015)

HMN Naturgas (bestyrelsesmedlem) 37.349 kr.

LVS Lemvig Forsyning (bestyrelsesformand) 60.000 kr.

 

Kenneth Bro

LVS Lemvig Forsyning 30.000 kr.

 

Orla Østerby

Ankestyrelsen 18.972 kr.

 

Elisabeth Moltke

LVS Lemvig Forsyning 20.000 kr.

 

Steffen Husted Damsgaard

LVS Lemvig Forsyning 20.000 kr.

 

Ole Byskov

NOMI4S (bestyrelsesmedlem) 35.000 kr. (15.000 kr. er efterbetaling for 2014 og 20.000 kr. for 2015)