Honorarer 2017

Efter Lov om kommunernes styrelse skal kommunalbestyrelsesmedlemmer oplyse om størrelsen af vederlag (honorar), der i sidste kalenderår var forbundet med varetagelsen af hvervet. Kommunalbestyrelsen skal herefter offentliggøre disse årlige vederlag.

Disse har oplyst, at de modtager honorarer i 2017:

 

Erik Flyvholm
Thyborøn Havn (næstformand) 47.734,35 kr.
Internationalt udvalg 32.791,37 kr.

 

Orla Østerby
Ankestyrelsen 166 kr.

 

Steffen Husted Damsgaard
LVS Lemvig Forsyning 20.000 kr.

 

Ole Byskov
Overtaksationskommissionen 2.000 kr.

 

Kenneth Bro
Lemvig Vand og Spildevand 30.000 kr.