Konstitueringsaftale

På baggrund af kommunalvalget den 21. november 2017 stod det klart, at Venstre ville fortsætte på borgmesterposten, og forhandlingerne stod derfor om de øvrige poster og formandskab i de stående udvalg.


Aftale pr. 6. december 2017

Borgmester Erik Flyvholm
1.Viceborgmester Kenneth Bro
2.Viceborgmester Chris Olesen

Økonomi- og Erhvervsudvalget
Formand Erik Flyvholm
Næstformand Kenneth Bro

Pladser i Økonomi- og Erhvervsudvalget: V=3, A=1, O=1, C=1, F=1

Familie- og Kulturudvalget
Formand Henrik Thygesen
Næsteformand Karsten Kragelund

Pladser i Familie og Kulturudvalget: V=4, A=2, B=1

Social- og Sundhedsudvalget
Formand Gunnar Lisby Kjær
Næstformand Lone Pilgaard Sørensen

Pladser i Social – og Sundhedsudvalget: V=4, A=1, F=1, O=1

Teknik- og Miljøudvalget
Formand Steffen H. Damsgaard
Næstformand Bent B. Graversen

Pladser i Teknik og Miljøudvalget: V=5, A=1, F=1

Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget
Formand Kenneth Bro
Næstformand Michelle Welle Tange

Pladser i Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget: V=3, A=2

Børne og unge udvalget
Formand Karsten Kragelund

Pladser i Børne og Ungeudvalget: V=1, A=1