Styrelsesvedtægt - Lemvig Kommune

Styrelsesvedtægt for kommunale anliggender er vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 24. februar 2010 og den 24. marts 2010. Vedtægten er trådt i kraft den 24. marts 2010.