Lemvig Kommune

Selvbetjening

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Indhold

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Nyheder

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Bestyrelsen har vedtaget forslaget til udviklingsstrategien for den kommende programperiode. Strategien er baseret på et par gode debatmøder, der har været afholdt, og bestyrelsens egne overvejelser. Desuden er der lavet baggrundsmateriale, som underbygger strategien. Se forslaget med bilag her.

Gå til LAG´s egen hjemmeside. Klik her.

Landdistrikter og LAG

Halvdelen af kommunens befolkning bor i landdistrikterne, derfor har landdistrikterne stor betydning for kommunen.

Målsætningen for landdistrikterne er:

"At Lemvig Kommune har unikke landdistrikter, der udvikler sig hver for sig med de styrker og forskelligheder, som hvert landdistrikt har. De forskelligheder er med til at styrke Lemvig Kommune inden for bosætning, erhverv, turisme, natur og oplevelser i kommunen.
At landdistrikterne i Lemvig Kommune for at udvikle sig samarbejder med hinanden, erhvervet, kunsten, kulturen og Lemvig Kommune, og at Lemvig Kommune fortsat er en attraktiv samarbejdspartner, som bidrager til udvikling."

Lemvig Lokalråd

Lemvig Kommune samarbejder med Lemvig Lokalråd, der består af sogne- og borgerforeninger i kommunen.

LAG Lemvig, Ringkøbing-Skjern

LAG Lemvig bliver til LAG Lemvig, Ringkøbing-Skjern ved en stiftende generalforsamling den 20. august 2014.

Læs vedtægtsforslag her.

Landdistriktspuljen

Lemvig Kommune har Landdistriktspuljen, hvor du kan søge midler til projekter i landdistrikterne. Puljen er på 300.000 kr. årligt og det er tænkt hovedsageligt til at medfinansiere LAG projekter. Det vil sige, at landdistrikt-projektet først søger hos LAG Lemvig og efterfølgende Lemvig Kommune.