Lemvig Kommune

Selvbetjening

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Indhold

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Nyheder

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Europa- Parlamentsvalg 2019

Der er hvert 5. år valg til Europa-Parlamentet. Næste valg er søndag den 26. maj 2019.

Fold alle ud

Optagelse på folketingsvalgliste

Dette afsnit er for vælgere som opholder sig på Færørerne, Grønland eller i et land udenfor riget (tredjeland).

Hvis du som dansk statsborger og har valgret, opholder dig på Færørerne, i Grønland eller i et land udenfor riget, som ikke er medlem af Den Europæiske Union (tredjeland), og du ønsker at blive optaget på folketingsvalglisten, skal du indsende ansøgningsskema til Københavns Kommune.
Ansøgningsskemaet skal sendes til Folkeregistret, Nyropsgade 1, 1602 København V, Danmark, eller sende sikker e-mail til folkeregister@kff.kk.dk.

Ansøgningsskema - Færørerne og Grønland
Ansøgningsskema - Lande der ikke er medlem af Den Europæiske Union (tredjeland)

Vil du brevstemme?

Hvis du er forhindret i at stemme på valgdagen søndag den 26. maj 2019, kan du afgive brevstemme til Europa-Parlamentsvalget. Fra og med mandag den 15. april.2019 kan du brevstemme i hvilken som helst borgerservice i landet.

Du kan også brevstemme i Borgerservice, Rådhusgade 2, Lemvig Kommune.

 

Du kan brevstemme i den almindelige åbningstid:

Mandag til onsdag kl. 9.30-15.00

Torsdag kl. 9.30-17.00

Fredag kl. 9.30-13.00.


Der er udvidet åbningstid i Borgerservice, Lemvig Rådhus:

Lørdag den 11. maj 2019 kl. 10.00-13.00

Tirsdag den 14. maj 2019 kl. 9.30-18.00

Lørdag den 18. maj 2019 kl. 10.00-13.00

 

Du skal fremvise fornøden legimitation, når du ønsker at brevstemme.
Medbringer du dit valgkort, skal du også kunne fremvise legimitation, hvorpå din fødselsdato fremgår.

 

Sidste dag for at brevstemme er torsdag den 23. maj 2019.

Hjælpemidler ved brevstemmeafgivning

Når du brevstemmer i Borgerservice, Lemvig Rådhus, er der følgende hjælpemidler til rådighed:

Hævesænkebord

- så din kørestol kan komme hen til bordpladen

LED-lampe

- så du får den bedste belysning af din stemmeseddel

CCTV

- så du kan få forstørret din stemmeseddel til dit læsebehov

Disse hjælpemidler vil også være til stede ved valg til Europa-Parlamentet søndag den 26. maj 2019 i Lemvig Idræts- og Kulturcenter.

Optagelse på valglisten - EU borger

Den 26.5.2019 er der valg til Europa-Parlamentet.

Som EU-Borger med fast bopæl i Danmark, kan du stemme og stille op til valget i Danmark, hvis du på valgdagen er fyldt 18 år.

Det er frivilligt om du ønsker at stemme til valget i Danmark. Danmark skal vælge 14 medlemmer.

Du kan kun stemme til Europa-Parlamentsvalget i ét land.

Du skal derfor vælge, om du vil deltage i valget i dit hjemland eller i dit bopælsland (Danmark).

Optagelse på valglisten i Danmark

Hvis du ønsker at stemme i Danmark, skal du optages på valglisten. Det gør du ved at udfylde et ansøgningsskema og sende det til din bopælskommune – den skal være modtaget af kommunen senest den 23.4.2019.

Fristen er dog den 29.4.2019 hvis du i perioden 15.4.2019-23.4.2019 enten:

  1. Er flyttet til Danmark
  2. Har anmeldt flytning til din nye kommune, eller
  3. Er blevet statsborger i et af de øvrige EU-lande.

Hvis datoen ligger efter den 23.4.2019, kan du først optages på valglisten til Europa-Parlamentsvalget i 2024.

Hvis du optages på valglisten i Danmark, vil du blive stående på valglisten, så længe du har fast bopæl i Danmark.

Du skal således ikke søge om optagelse på valglisten til kommende Europa-Parlamentsvalg, med mindre du har været fraflyttet til udlandet, Færøerne eller Grønland eller har anmodet om at blive slettet fra valglisten.

Optagelse på valglisten i dit hjemland:

Hvis du ønsker at stemme i dit hjemland, kan du henvende dig til din ambassade eller vedkommende myndighed i dit hjemland.

Sletning fra valglisten:

Du kan til enhver tid bede om at blive slettet fra valglisten (f.eks. hvis du foretrækker at afgive stemme i dit hjemland). Hvis du ønsker at bliveslettet fra valglisten til Europa-Parlamentsvalgtet den 26.5.2019, skal du senest fredag den 10.5.2019 bede din kommune om at slette dig. Hvis du først beder om det efter 10.5.2019 gælder det først fra valget i 2024. Du skal udfylde dette skema: https://valg.oim.dk/media/21948/blanketter-anmodning-fra-herboende-eu-borgere-om-sletning-fra-valglisten-plus-meddelelse-fra-kommunen-om-sletning-af-valglisten.pdf

Hvis du er britisk statsborger og bor i Danmark, kan du læse mere her:

 https://valg.oim.dk/vaelgere/brexit/.

European Parliament Election

European citizens with a permanent address in Denmark can vote and participate as a candidate for the European Parlianmentary elections in Denmark.

However, in Denmark voting is not compulsory.

It is therefore your own choice, wheter you want to vote. The voters in Denmark must elect 14 members.

 

Voting in the European Parliament elections is allowed in one contry only:

You can choose if you want to participate in the elections in your home contry or your contry of resedence (Denmark).

 

If you want to vote in Denmark:

 

Before you can vote in the elections in Denmark you must be enrolled in the electoral register.

 

To vote in the European Parliament elections in Denmark, you must fill in an application form and send it to the local authority in which you live.

The local authority must receive your application no later than Tuesday 23 April 2019

 

Instead, the deadline is on Monday 29 April 2019 if, in the period from and including Monday 15 April up to and including Tuesday 23 April 2019, you have either:

 

  1. Moved to Denmark,
  2. Have notified your new local authority of your moving, or
  3. Become a cituzen in one of the other EU contries

 

If the date is later than 23 April 2019 you cannot be enrolled in the electoral register with effect to the European Parliamentary elections on 26 May 2019.

Instead, you can be enrolled in the electoral register with effect in the European Parliamentary elections in 2024.

 

If you are enrolled in the electoral register in Denmark, you will automatically remain in the electoral register provided you still have a permanent address in Denmark. Thus, yhou do not have to apply for enrolment in the electoral register for upcomming European Parliamentary elections. However, it is a precondition that you have not moved abroad, to the Faroe Islands or Greenland in the meantime or have requested to be struck off the electoral register.

 

Your local authority will inform you whether your application has been approved.

 

Voting in your homecontry:

For information on casting your vote in your home country, please contact your em-bassy or the competent authority in your home country.

 

Struck off the electoral register:

You may at any tine request to be struck off the electoral register (e.g. because you prefer to cast your vote in your home contry). You di this by requesting the local authority where you live to do so. If you want to be struck off the electoral register for the European Parliament elections on 26 May 2019, the deadline is Friday 10 May 2019. If you request to be struck off the electoral register later than this date, it will not have effect undtil the elections in 2024.

 

Applications forms:

https://elections.oim.dk/ep-elections/enrolment/

 

 

If you are a British citizen and live in Denmark, you can read more here:

https://elections.oim.dk/ep-elections/brexit/

Du kan også læse mere om EU-valgtet på Folketingets hjemmeside

 

 

Valg til Folketinget 2019

Der skal afholdes valg til Folketinger mindst hvert 4. år. Det sidste valg til Folketinget foregik torsdag den 18. juni 2015, hvorfor der senest den 17. juni 2019 skal være valg til Folketinget i Danmark.

Du kan læse mere om folketingsvalg på Økonomi- og Indenrigsministeriets hjemmeside