Lemvig Kommune

Selvbetjening

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Indhold

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Nyheder

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Natur & Miljø

Natur & Miljø er miljømyndighed for drift og udvikling af industri og landbrug i Lemvig Kommune. Vores primære opgave på miljøområdet er at føre tilsyn og udarbejde godkendelser til landbrug og virksomheder, således at virksomhedsdrift og bygge- og anlægsprojekter kan udføres effektivt og med den nødvendige hensyntagen til naturen og miljøet.

Natur & Miljø fører også tilsyn med drikkevandsforsyningen og beskyttelse af grundvandet.

Natur & Miljøs primære opgave inden for naturområdet er tilsyn og beskyttelse af naturområder og tilsyn og vedligeholdelse af vandløb og vandhuller. Derudover arbejder vi med oplevelser i naturen og for naturens positive udvikling i Lemvig Kommune.