Lemvig Kommune

Selvbetjening

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Indhold

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Nyheder

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Lemvig er grøn og klimavenlig

I Lemvig Kommune produceres der vedvarende energi, der svarer til 70 procent af det samlede energiforbrug. Det er en meget stor andel og gør kommunen til en af de mest klimavenlige i regionen – og i verden.         

Det viser de seneste tal fra Region Midt, der siden 2006 har lavet et såkaldt energiregnskab for hver af regionens 19 kommuner.  Lemvig er næst bedst kun overgået af Samsø.

Generelt er vestjyderne nogle af de bedste til at producere og bruge vedvarende energi. I gennemsnit er halvdelen af den producerede energi i området bæredygtig, viser tallene.

Lang satsning

Det er Lemvig Kommunes mangeårige satsning på vedvarende energi, der giver stadig bedre resultater og den højre placering i undersøgelsen.

Også udledningen af CO2 per indbygger er lav i Lemvig Kommune sammenlignet med andre.  Den er nu nede på 1,9 ton per indbygger fra 8,5 ton for bare 10 år siden.

Dermed har Lemvig Kommune allerede nået de klimamål, EU og regeringen har sat for 2020. Så vel endda. Til den tid er minimumkravet, at den vedvarende energi skal udgøre 30 procent af energiforbruget, og at udledningen af CO2 må maksimalt være 5,3 ton per person.  

Det er især Lemvigs satsning på vindmøller gennem tre årtier, der giver det gode klimavenlige resultat. Allerede i dag producerer møller i Lemvig Kommune tæt ved dobbelt så meget el, som der forbruges i kommunen.

Også el - og varme - produceret på biogas bidrager til kommunens høje placering i energiregnskabet for Region Midt. Udbygningen af Lemvig Biogas, der i 2016 satte ny produktionsrekord, og det nye Lemvig Varmeværk øger mængden af el og varme produceret på biogas og er en væsentlig årsag til forbedringer de senere år.

I Danmark er Lemvig den kommune, der producerer mest vindenergi på land i forhold til indbyggertal og areal.

Fremtid

Lemvig Kommune har som ambition i 2020, at produktionen af vedvarende energi skal svare til eller værre større end den mængde energi, der bruges. Et mål, der er inden for rækkevidde.

Et nyt 60 hektar stort solcelleanlæg ved Nees, nye kystnære vindmøller i Vesterhavet ud for Harboøre Tange og nye store havvindmøller ved et testanlæg i Nissum Bredning syd for Thyborøn skal gøre, at der i kommunen produceres lige så meget vedvarende energi, som der bruges.