Lemvig Kommune

Selvbetjening

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Indhold

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Nyheder

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Nye oplevelser, erhverv og klimasikring på Lemvig havn

Teamet Ivan Jacobsen, SLA og ORBICON har vundet konkurrencen om klimasikringen og udviklingen af Lemvig Bedding og Østhavn. Projektet er et samarbejde mellem Lemvig Kommune og Realdania, og det har et samlet budget på 22 millioner kroner.

 

En fremtidssikret klimaløsning, der går hånd i hånd med en ny flot promenade langs hele Østhavnen i Lemvig. Én beddingstrappe, der går helt ned til vandet - med huller til krabbefiskeri, en vidensscene til foredrag, udkigsmøbler, plateau og meget mere. Samtidig bevares de erhvervsmæssige aktiviteter og livet omkring beddingen. Det er hovedelementerne i vinderprojektet for klimasikring og udvikling af Østhavnen i Lemvig.

 

- Vi får med projektet sikret os mod klimaudfordringerne og samtidig skabt rekreative områder og spændende muligheder for oplevelser tæt på vand,” siger borgmester Erik Flyvholm, der har siddet i bedømmelsesudvalget.

 

Samtidig vil de mange aktiviteter omkring beddingen fortsat være et aktiv for havnen, påpeger borgmesteren.

 

Projektet indebærer også, at der ved beddingstrappen bliver mulighed for opbevaring af udstyr til kajak og både. På det, som kaldes spisemolen, der ligger ud for Restaurant Luna, bliver der udsyn og en nem passage til Kirketorvet i Lemvig midtby.

 

- Havvandstigninger og stormflod er en fælles udfordring for mange byer. Vi har brug for gode løsninger, der både beskytter og udvikler byerne. Vinderprojektet i Lemvig er et godt eksempel på, hvordan beskyttelse på én og samme tid kan gå hånd i hånd med rekreativ udnyttelse. Samtidig bliver der plads til, at de traditionelle erhvervsaktiviteter på havnen kan fortsætte. Vi håber, at det kan inspirere andre byer og aktører til at udvikle værdiskabende klimatilpasningsløsninger, siger Mikkel Suell Henriqes, projektchef ved Realdania.

 

Lemvig har i århundreder levet med risikoen for oversvømmelser. I de senere år har der været flere og mere alvorlige oversvømmelser med store værditab til gene for både brugere af havnen, trafik, erhverv og boligejere.

 

Havnens udvikling er lagt fast med havneplanen fra 2010. Den førte til første del af højvandsværnet i 2012, som deler havnen i en rekreativ promenade og et parkeringsområde.

 

Havnen er i dag et trækplaster for fjord- og havnerelaterede aktiviteter, men der er fortsat et stort og uudnyttet potentiale i at dyrke og udvikle havnens rekreative kvaliteter. Omdannelsen skal derfor åbne for rekreative muligheder for Lemvigs borgere og besøgende med udgangspunkt i at styrke koblingen mellem by og vand og samtidig sikre forholdene for erhvervslivet på havnen.  

 

Projektet kobler med et spændende promenadeforløb forbindelse mellem øst og vest-havnen.

 

Østhavnen og beddingen i Lemvig er et erhvervsmæssigt og maritimt område. Beddingen rummer uudnyttede oplevelser i kraft af skibsarbejdet og de havnerelaterede samarbejder, der allerede findes og spirer på havnen i dag.

 

Lemvig Kommune afholder senere et møde for borgere og andre interesserede, hvor vinderholdet vil præsentere projektet.

 

Anlægsarbejderne går efter planen i gang i efteråret 2017. Projektet forventes at stå færdigt i sidste halvdel af 2018.

 

 

Beddingstrappen

Beddingstrappen er et mødested til ophold og leg ved vand og på vand. Her kan kajakroerne sætte deres kajakker i vandet og børnene kan fange krabber i trappens krabbebassiner, mens de voksne ser til og nyheder udsigten over fjorden eller kigger på smedenes arbejde med bådene på beddingen.

 

 

Vidensscene

Vidensscenen bliver lavet som en bred trappe ned mod vandet. Lige ud for Skaterparken. På scenen kan gæster og grupper af eksempelvis skoleelever gøre holdt, lege og komme helt tæt på vandet.

 

 

Klimamuren

Den prisvindende klimamur på den centrale del af havnen får nu en et nyt forløb og en ny udformning og sikrer havnens arealer mod oversvømmelse over til skaterparken. Langs den ca. 280 m lange højvandssikring er der forskellige muligheder for ophold, opbevaring, udkigsplateauer og overdækket uderum.