Lemvig Kommune

Selvbetjening

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Indhold

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Nyheder

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Høring af strategier i Lemvig Kommune

Lemvig Kommunes strategier fortæller, hvordan kommunens vision og tre tværgående politikker vedtaget af Kommunalbestyrelsen gennemføres over de næste fire år. Du har nu mulighed for at give dit syn på strategierne og komme med kommentarer og ideer.

Vision, politikker og strategier dækker Lemvig Kommunes samlede arbejde for og med borgere.

Offentlig høring

For at forbedre strategierne får du som borger i Lemvig Kommune mulighed for at kommentere og komme med forslag til strategierne under en offentlig høring fra fredag den 12. til fredag den 26. april.

Derefter samles indkomne kommentarer og forslag og sendes til de respektive fagudvalg.

Deltag

Udkast til de 16 strategier er udarbejdet af politikere, samarbejdspartnere, borgere og medarbejdere ved Lemvig Kommune.

Har du kommentarer, bemærkninger eller forslag sender du dem i en mail til strategier@lemvig.dk.

Skriv i emnefeltet på mailen, hvilken/hvilke strategier du kommenterer eller kommer med forslag til.

Dit svar sender du til Lemvig Kommune senest fredag den 26. april 2019 kl. 10.

Se de 16 udkast til strategier her - klik, læs og kommentér:

Strategi for Sundhedsfremme- og forebyggelse

Strategi for Handicap- og Psykiatri

Strategi for Ældre- og Værdighed

Strategi for Integration

Strategi for Beskæftigelse

Strategi for Frivillighed og Civilsamfund

Strategi for Teknologi- og Digitalisering

Strategi for Børn- og Unge

Strategi for Kultur- og Fritid

Strategi for Erhverv

Strategi for Bosætning

Strategi for Turisme

Strategi for Natur- og Friluft

Strategi for Klima og Grøn omstilling

Strategi for Landdistrikter og Byer

Strategi for Infrastruktur

 

Arbejdsgang

Strategierne vedtages af Kommunalbestyrelsen i maj 2019. Kommunens ny vision og tværgående politikker vedtog Kommunalbestyrelsen i november 2018.

Kommunens ny vision lyder: ”Vi er stolte af vore forpligtende fællesskaber. I dem udviser vi handlekraft og vilje til at tænke nyt for at skabe bæredygtig udvikling”.

De tre tværgående politikker er:

- Politik for erhverv, natur og infrastruktur – rammebetingelser

- Politik for fritid, frivillighed og sundhed – fællesskaber

- Politik for børn, voksne og ældre – borgerrettet velfærd

 

For yderligere information kontakt:

Chef for direktionssekretariatet Louise Agerbo, mail: louise.agerbo@lemvig.dk