Lemvig Kommune

Selvbetjening

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Indhold

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Nyheder

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Samarbejde mellem skoler og virksomheder stor succes

Elever, virksomheder og lærere fik stort udbytte af en arbejdsuge, hvor 7. klasseelever fra Christinelystskolen var på ”arbejde” hos lokale virksomheder i Lemvig Kommune. Projekt ”Smartskills”, som samarbejdet kaldes, var en succes, lyder det fra alle sider i en evalueringsrapport. Hensigten er at få flere unge til at vælge en erhvervsfaglig uddannelse.

Eleverne er tilfredse. De lærte meget om hvilke jobmuligheder, der findes på virksomhederne. Lærerne er tilfredse. De fik mange nye informationer om erhvervsfaglige uddannelser og er bedre rustet til at vejlede elever. Og virksomhederne er tilfredse. De fik mulighed for at vise elever og lærere, hvordan og hvad de arbejder med.

Positivt

- Alle involverede parter har givet positiv feedback. Samarbejdet har været udbytterigt for alle, der deltog. Der er basis for at gentage projektet, hvor endnu flere skoler og virksomheder deltager, siger Troels Kusk Furbo, der er projektleder for Smartskills.

80 syvende klasseelever fra Christinelystskolen i Lemvig var i uge 48 i virksomhedspraktik på fire virksomheder i Lemvig Kommune og på besøg på erhvervsfaglige uddannelser på UCH, Uddannelsescenter Holstebro. Gennem hele ugen var den normale skemaundervisning sløjfet til fordel for praktik på virksomheder.

- Ideen med Smartskills er at koble folkeskolefag sammen med erhvervsfaglige fag. Vi sammenkørte fagene i folkeskolen, som eleverne kender, med opgaver ude på virksomheder. Et eksempel var, hvordan omsætter vi matematik til den virkelige verden eller fysik eller et helt tredje fag, fortæller Troels Kusk Furbo.

Spændende

Stor oplevelse, blev meget klogere, relevante opgaver, har fået alsidig og solid viden om forskellige erhverv, elever på tværs af klasserne har lært hinanden bedre at kende, virksomhederne gav relevante opgaver til elever – er blot nogle af de mange positive kommentarer, der kommer fra elever, virksomheder og lærere.

- Det var imponerede at se, hvor engagerede eleverne var. De gik ind i arbejdet med liv og sjæl, selv om de var uden for deres vante omgivelser. Vi havde en god mulighed for at vise hvilke arbejdspladser, vi har. Vi brugte en del ressourcer på dagene, men de er givet godt ud, siger Michael Gade Nielsen, ejer af Vandborg Karosserifabrik i Lemvig, der satte tre mand af til at undervise 12 elever fra Christinelystskolen.

Også på Christinelystskolen er der tilfredshed.

- Læring overskrider de enkelte fag. Elever lærer mange forskellige ting uden at tænke i fag. Vi kalder det grænseoverskridende læring. Det dækker fint ideen om åbenskole. Eleverne blev sat sammen på tværs af klasser, og de så hinanden på helt andre måder og i nye sammenhænge. Et virkelig godt projekt, siger Mie Nordlyng, viceskoleleder og ansvarlig for arrangementet på Christinelystskolen i Lemvig.

Målsætning

Projekt Smarthskills er sat i værk for at give folkeskolerne flere og bedre muligheder for at klæde eleverne godt på til at finde den rigtige uddannelse. Smartskills giver unge mulighed for at se og mærke på egen krop, hvilke muligheder der findes.

Smartskills kører som pilotprojekter de kommende måneder. Målet er at høste erfaringer, så samarbejdet mellem folkeskoler, erhvervsskoler og virksomheder udbygges for at få flere unge til at tage en faglig uddannelse. Projektet er støttet af Socialfonden, Region Midtjylland og det privat-offentlige projekt Job-i-Vest i Lemvig Kommune.

 

Fakta:

- Virksomheder i projektet: FMC - Cheminova, Heta brændeovne, Vandborg Karosserifabrik, Ausumgård
- Nogle af projekterne indebærer blandet meget andet 3D print, teknisk tegning, svejsning og metalarbejde

Læs mere her: www.Smartskills.nu eller kontakt: Troels Kusk Furbo tkf@ucholstebro.dk    Tlf: 9912 2511