Lemvig Kommune

Selvbetjening

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Indhold

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Nyheder

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Thyborøn Havn: Samarbejde skaber synlighed

At skabe de bedste rammer for virksomhederne og øge kendskabet til de mange muligheder i Thyborøn, er Thyborøn Havns vigtigste opgave. Havnen er bindeled mellem virksomhederne og mellem virksomhederne og deres kunder.

Det går stærkt på havnen i Thyborøn. Der investeres millioner af kroner, der moderniseres, produceres og planlægges langt ind i fremtiden.

Samarbejde

- Virksomhedernes DNA er iværksætteri, samarbejde og service. Det er kulturen her i byen.  Havnens DNA er den samme. Havnen er ramme og platform for virksomhederne, så de udvikler sig, vokser og skaber jobs, siger Jesper Holt Jensen, direktør for Thyborøn Havn.

Kraner, gravemaskiner på kajen og på pramme, last- og varebiler og en masse bygningsarbejdere er det første, han ser gennem vinduet i det gamle havnekontor, der senere i år bliver byttet ud med en ny, moderne og fremtidssikret kontorbygning.

- Når virksomhederne rykker, så skal havnen også rykke. Det medfører nogle gange, at vi må prioritere om i vores planlægning. Men vi er jo virksomhedernes medspiller, og her i byen skal ting ske, ting skal lykkes, og det går ofte hurtigt, fortæller Jesper Holt Jensen.

Som eksempel nævner han en større udbygning af kajen omkring fiskeindustrien TripleNine. Virksomheden har brug for mere kajplads og moderne lossefaciliteter, så fartøjer kan losses hurtigt og effektivt og med fokus på kvalitet. Havnen har behov for mere plads til oliefartøjer, der skal losses på havnen. Det hele bygges nu på en gang i et samarbejde mellem Havnen og TripleNine.

Resultater

Thyborøn Havn er på mange måder enestående – og helt sin egen. Thyborøn ligger strategisk fordelagtigt. Kunderne sejler lige uden for døren – på den blå motorvej. Og de mange virksomheder udgør et konglomerat, der kan løse så godt som alle opgaver inden for den maritime verden.

- Virksomhederne har kvalifikationer, ekspertise og erfaring til at dække de fleste maritime behov, kunder har – og mere til. Virksomhederne udvikler og tilpasser sine kundskaber hele tiden, så de kan håndtere opgaver og løse de problemer, der opstår, siger havnedirektøren.

Han tillægger – med respekt og anerkendelse - at havnens mange virksomheder sætter en ære i kvalitet, fleksibilitet og at overholde aftaler.

- Det er en vigtig del af virksomhedskulturen. Når der er brug for en indsats - stor som lille - så arbejdes der til opgaven er løst. Det er en stor konkurrencefordel, fortæller Jesper Holt Jensen.

Kulturen stammer fra fiskeriet, der stadig udgør en stor del af aktiviteterne på havnen. Fiskefartøjer skal være på havet, ikke ligge ved kaj. Så når noget går i stykker, reageres og repareres der hurtigt. Tanken bag er – effektivt og kvalificeret arbejde, når der er behov for det.

Fællesskab gør os alle stærkere

I samarbejde med virksomhederne er Thyborøn Havn i gang med at styrke sit omdømme ude i verden. På konferencer, møder og kongresser står Havnen og virksomhederne samlet som gruppe, som en enhed.

Strategien er ”fællesskab gør os alle stærkere”. Folk udefra skal se og opleve havnens mange potentialer.

- Det er vigtigt, at havnen gør en indsats for at blive set og hørt udenfor kommunegrænsen og ude i verden. Vi forsøger at skabe øget synlighed af havnen og af virksomhederne. Det er en ny indsats, der er taget vel imod – både af virksomhederne her og af deres kunder, fortæller havnedirektøren.

10 Meter

En uddybning af sejlrenden gennem Thyborøn Kanal ind til havnen fra de nuværende otte til 10 meter, er en anden topprioritering lige nu for Thyborøn Havn.

 - Vi skal have en dybere sejlrende. Det er vigtigst lige nu. Fartøjerne bliver hele tiden større og stikker dybere. Det er afgørende for udviklingen, at større skibe kan komme ind til havnen. I den nye Sydhavn til gods er vanddybden allerede ni meter, siger Jesper Holt Jensen.

Havnen er i dialog med myndighederne og forhandlinger er i gang. Men på bedste Thyborøn manér har Havnen allerede sat en VVM-undersøgelse i gang – for egen regning. En uddybning ventes at koste op mod 12-15 millioner kroner.

Havnen har god økonomi og projektet ses som en god investering i den fremtidige udvikling i og omkring havnen.

Fakta Thyborøn Havn:
- Omsætning 44,795 mio. DKK
- Skibsanløb 4131
- Landingsværdi af fisk 1,01 mia. DKK
- Gods 1,569 mio. tons
- Ansatte 20

 

Artiklen er led i det privat offentlige projekt 'Din jobfremtid ligger i Vestjylland'.
Se mere på
www.job-i-vest.dk.