Lemvig Kommune

Selvbetjening

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Indhold

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Nyheder

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Omsorgstandpleje

Hvad siger loven ?

Ifølge Sundhedsloven skal kommunen tilbyde tandpleje til personer, der på grund af kronisk nedsat førlighed eller vidtgående fysisk eller psykisk handicap kun vanskeligt eller slet ikke kan benytte det almindelige tandplejetilbud.

Det er karakteristisk, at personkredsen har nedsat evne til at klare egen daglig hjemmetandpleje og generelt har behov for mange hjælpefaciliteter.

Hvem kan få tilbuddet ?

Hvis du har et varigt funktionstab og din egenomsorg er så begrænset, at du ikke kan benytte de eksisterende tandplejeordninger, kan du visiteres til omsorgstandpleje.

Visitation til omsorgstandpleje foretages af kommunens områdeledere.

Ordningen administreres af Lemvig kommunale tandpleje.

Hvad koster det ?

Deltagelse i omsorgstandplejen koster 510 kr. årligt (2017). Beløbet trækkes over din pensionsudbetaling i 12 rater.

Beløbet dækker:
Regelmæssige undersøgelser
Nødvendig tandbehandling
Tandrensning
Forebyggende behandling
Vejledning i at passe og pleje tænder og proteser
Reparation af proteser og evt. nye proteser

Tilbuddet om omsorgstandpleje tager hensyn til den enkeltes behov samt de realistiske muligheder for at gennemføre behandling.

Tandplejen yder ikke tilskud til befordring.

Omsorgstandplejen varetages af tandlæger fra Lemvig kommunale tandpleje.

Tandplejens kontor skal have besked på en tilmeldingsblanket, som du får hos områdelederen.

Tandplejens kontor:
Centralklinikken
Nissumvej 10
7620 Lemvig
Tlf. 96 63 18 00
e-mail: tandplejen@lemvig.dk