Lemvig Kommune

Selvbetjening

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Indhold

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Nyheder

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.


Se stort kort

Lokalplaner i Lemvig Kommune

En stor del af kommunens byområder er omfattet af en lokalplan eller en byplanvedtægt.

Lokalplanerne er gældende for de angivne områder i Lemvig Kommune.
Lokalplanerne er gemt i PDF-format.
For at kunne læse og printe dem, skal du have installeret det gratis program Adobe Reader.

 

Lokalplanforslag

 

 

Gældende Lokalplaner

193 - For etagebolig på Teglgårdsvej

191 - Ostelager ved Bovbjerg

187 - Østergade 14, Claudis Have

186 - Sommerhusområde Vejlby Midt 1, Syd

184 - m.fl. for fem vindmøller ved Grønkærvej

183 - De Røde Barakker, Thyborøn

182 - m.fl. for skovrejsning og boligområde ved Nørre Nissum

181 - Lemvig Varmeværk

179 - med tillæg nr. 7 til Kommuneplan 2013-2025, for jordbaseret solcelleanlæg ved Nees

178 - for erhverv og bolig på Ringkøbingvej, Lemvig

176 - med kommuneplantillæg nr. 5 for Thyborøn Havn syd, Thyborøn

174 - for et område til solcelleanlæg ved Kikkenborgvej

172 - for et boligområde ved Bakkevej

168 - for vindmølleområde Nees Vest

166 - for Thyborøn Fjernvarme

165 - for et vindmølleområde ved Volder Mark m.fl.

164 - for fem vindmøller ved Kikkenborg

161 - for en daginstitution i Bækmarksbro

160 - for udvidelse af Lemvig Biogasanlæg

159 - for boligområde på Drejøvej, Thyborøn

158 - for forsøgsvindmølle på Thyborøn Sydhavn

156 - for Bovbjerg Badehotel, Ferring

155 - for sommerhusområdet Vejlby Midt I

151 - Bevarende lokalplan for Langerhuse

150 - for et vindmølleområde sydvest for Bækmarksbro148 - Isværkskajen i Lemvig Havn

148 - Isværkskajen i Lemvig Havn

147 - for et område mellem Østerbrogade og Voldgade

146 - for et område ved Bøvling Fri- og Idrætsefterskole

144 - for et vindmølleområde sydøst for Nees

143 - for et vindmølleområde nordvest for Fåre

142 - for placering af en vindmølle ved vindmølleparken mellem Ramme og Dybe

141 - for et sommerhusområde ved Doblervej, Vejlby Klit

139 - for en bebyggelse ved Harboørevej i Thyborøn

138 - for et sommerhusområde ved Gjeller Odde, Lemvig

136 - for eksisterende sommerhusområde i Trans

134 - for boligområde, Hovedgaden, Nørre Nissum

133 - for karreen Enghavevej – Havnegade – Østerbrogade – Ågade, Lemvig

132 - for et boligområde ved Vristvej, Harboøre

131 - for et område ved Østvangen, Bækmarksbro

129 - for en bebyggelse ved Ågade - Enghavevej, Lemvig

128 - for Lemvig Havn

127 - Rønland / Cheminova

126 - for udvidelse af Thyborøn Havn

123 - for et område ved Høgevej, Lemvig

122 - for et område til højskole og boligformål, Gudum.

121A - for landsbycenter Ferring

120 - for et område til boliger ved Gefionsvej, Lemvig

118 - for et område til offentlige formål ved Industrivej, Lemvig

117 - for et område til plejeboliger i Nørre Nissum

116 - for karréerne Havnegade, Enghavevej, Østergade, Torvet og Weibelsgade i Lemvig bycenter

115 - for udvidelse af Museet for Religiøs Kunst, Lemvig

113 - for facader og skilte i Lemvig bycenter, se endvidere lokalplan nr. 11, 18a, 29, 30, 31a, 34, 49, 64, 83, 90 og 110

112 - for et boligområde på Østhavnen i Lemvig

111 - for en vindmøllepark med 5 møller mellem Ramme og Dybe

109 - for Lemvig Varmeværk ved Industrivej, Lemvig samt tillæg nr. 6 til Kommuneplan 2001

107 - for et centerområde ved Enghavevej og Ågade, Lemvig se endvidere lokalplan nr. 113

105 - for et boligområde ved Nørrebjerg, Lemvig

104 - for et boligområde på Samlestaldgrunden i Lemvig

102 - for lokalcenter Klinkby - Hove - Tørringhuse, Lemvig

101 - for et boligområde ved Ballegård og Sønder Vinkel, Lemvig

100 - for et erhvervsområde syd for Bøvlingbjerg

99 - for et område ved Høvsøre til national prøvestation, Lemvig

97 - for et område til offentlige formål og boliger i Nissum Kirkeby, Lemvig

96 - for et friluftsprojekt i Bøvlingbjerg

95 - for en vindmøllegruppe mellem Lomborg og Bonnet, Lemvig

94 - for et boligområde ved Præstevej, Hove

93 - for et område til ferieformål i Ferring (Bovbjerg), Lemvig

91 - for et boligområde ved Hovedgaden, Nr. Nissum

90 - for karreen Vasen, Bredgade, Søndergade og Skolegade, Lemvig, se endvidere lokalplan nr. 113

89 - for sommerhusområdet Ferring Strand, Lemvig

88 - for et garageanlæg ved Seminarievej, Nr. Nissum

87 - for et naturgasfyret kraftvarmeværk i Klinkby

86 - for en vindmøllegruppe ved Paris, Gudum

83 - for karreen Søndergade, Konsul Andersensgade og Svirrebom, Lemvig ( byfornyelse) , se endvidere lokalplan nr. 113

82 - for karreen Bredgade, Enghavevej, Søvejen og Vasen i Lemvig

81a - for en vindmøllegruppe ved Grønkærvej, Bækmarksbro

80 - for et område til vindmøllegruppe ved Kikkenborgvej, Møborg

79 - for et område til vindmøllegruppe i Skalstrup

78 - for en vindmøllegruppe mellem Grenholmvej og Fjordsidevej, Møborg

77 - for et område til vindmøllepark syd for Fjaltring

76 - for et boligområde Skovbakken i Lemvig

75 - for et område til ungdomsboliger vest for Hyldeparken, Nr. Nissum

74 - for et fjernvarmeværk i Bækmarksbro

73 - for en vindmøllegruppe ved Krogshede, Bøvlingbjerg

72 - for erhvervsområdet i Rom

70 - for et erhvervsområde ved Gudumvej og Krogsgårdvej, Nr. Nissum

69 - for et naturgasfyret kraftvarmeværk ved Seminarievej i Nr. Nissum

68 - for et bolig- og erhvervsområde ved Sønderbyvej og Houvinkelvej, Klinkby

65a - for et område til boligformål på storparceller i Gudum

64 - for karreen Vasen, Bredgade og Enghavevej, Lemvig, se endvidere lokalplan nr. 113

63 - for en udvidelse af golfbanen ved Hornsø, Lemvig kommune, se endvidere lokalplan nr. 44

62 - for et område til centerformål og boligbebyggelse ved Ågade, Enghavevej og Østerbom, Lemvig

61 - for et etageboligområde ved Jens Søndergårdsvej, Lemvig

60 - for et sommerhusområde ved Foldå og Remmerstrand

58 - for Langelinie i Bonnet

57 - for et offentligt område mellem Industrivej og Lemvigvej, Lemvig

56 - for et område til ældreboliger ved Nr. Nissum skole

53 - for et boligområde i Tørringhuse

52a - for et boligområde øst for Kabbelvej, Lemvig se endvidere lokalplan nr. 8

49 - for karreen Østergade - Enghavevej - Rådhusgade og Vasen, Lemvig, se endvidere lokalplan nr. 113

47a - for et erhvervsområde ved Ringkøbingvej, Lemvig

46 - for et boligområde vest for Ballegårdvej, Lemvig (Ballegårdvænget)

45 - for et boligområde i Voldgade, Lemvig

44 - for en golfbane ved Hornsø, se endvidere lokalplan nr. 63

42 - for et område til boliger og offentlige formål ved Søvejen, Lemvig

41 - for et offentligt område i Ramme

41 - Kirkecenter og kirketorv i Thyborøn

40 - Sommerhusområde ved Vejlby Klit syd

39 - for et område til boliger og offentlige formål ved Høvsørevej, Bøvlingbjerg (Lillebjergvej)

39 - Offentligt område ved Harboøre Skole og Harboørehallen

38a - for Bovbjerg Campingplads, Ferring

38 - Langerhuse Landsby

37 - for Lemvig renseanlæg

37 - Thyborøn Fjernvarme

36 - for et boligområde nord for Sønderbjerg, Lemvig

36 - Vrist landsby, Vrist

35 - for et boligområde ved Houlindvej, Klinkby

35 - Thyborøn Havn, Thyborøn

34 - for karreen Torvet - Svirrebom - Vestergade, Lemvig, se endvidere lokalplan nr. 113

34 - Thyborøn By – Plejehjem i Thyborøn

33 - for et område øst for Kirkevej og Banegårdssti, Lemvig

33 - Thyborøn By – Forbud mod etablering af spillehaller i Bredgade

32 - for et område til boligformål begrænset af Banegårdsstien - Vestergade – Frederiksgade

32 - Harboøre By - Udvidelse af sekundær bymidte

31a - for karreen Svirrebom - Andrupsgade - Vestergade, Lemvig, se endvidere lokalplan nr. 113

31 - Harboøre By – Sekundær bymidte

30 - for et område til boligbebyggelse og rådhusudvidelse i Rådhusgade, Lemvig by, se endvidere lokalplan nr. 113

30 - Harboøre By – Erhvervsområde

29 - for karreen Vestergade - Engen - Andrupsgade i Lemvig by, se endvidere lokalplan nr. 113

29 - Harboøre Land – Harimme Havn

28 - for et område til lette kollektivboliger i Voldgade, Lemvig

28 - Kystcenter Nord for Vesterhavsgade, Thyborøn

27 - Havnesedimentdepot Rønland

25 - for et sommerhusområde ved Harpøt Bæk, Lemvig

25 - Renseanlæg m. m. øst for Harboøre By

24 - Varmeværkområde mellem Harboørevej og Ærøvej, Thyborøn By

23 - Boligområde omkranset af jernbanen og boligområderne omkring Venøvej, Drejøvej og Sprogøvej, Thyborøn

22 - Havne-, center- og boligområder nord for Vesterhavsgade, Thyborøn

21a - For et areal til fritids- og ferieformål på Vinkel Hage, Lemvig

20 - For et boligområde ved Lærkevej, Ramme

20 - Boligområde mellem Vesterhavsgade og havdiget i Thyborøn By

19 - For et område til offentlige formål (Gymnasium) ved Christinelystskolen, Romvej og Lemvigvej

19 - Centerområde mellem Bredgade og jernbanen, Thyborøn By

18a, samt tillæg nr. 1 - For karreen Engen - Andrupsgade - Konsul Andersens Gade - Søndergade - Frederiksgade, Lemvig, se endvidere lokalplan nr. 113

16 - Sommerhusområde ved Påkjær-Lilløre og naturområde mellem Vesterhavet og Ferring Sø

15 - Sommerhusområde ved Flyvholm, Vrist og Vejlby

15 - For et sommerhusområde ved Remmerstrand, Lemvig

14 - Center- og boligområde ved Tolumvej i Harboøre By

13 - For et erhvervsområde øst for Ringvej, Nr. Nissum

13 - Boligområde ved Vibevej/Rypevej i Thyborøn By

11 - For karreerne Torvet, Vasen, Søndergade og Bredgade - Området syd for Skolegade er omfattet af lokalplan nr. 90 - se endvidere lokalplan nr. 113

10b, samt tillæg nr. 1 - For et erhvervsområde ved Fabjergvej, Lemvig

10 - Offentligt område for omsorgscenter m.v. ved Søndergade i Harboøre By

9 - For et område til kontrolleret losseplads sydøst for Rom

9 - Boligområde ved Vandværksvej i Harboøre By

8 - For et område til boligformål øst for Kabbelvej, Nørlem - se endvidere lokalplan nr. 52a

8 - Boligområde ved Sprogøvej 8 Thyborøn By

7a - For et område til boligformål vest for Møllegård, Nørlem

7 - Boligområde med etagebebyggelse i Harboøre By

5 - For et boligområde vest for Seminarievej, Nr. Nissum

5 - Boligområde øst for Lemvigvej i Harboøre By

4 - For et erhvervsområde nord for Ramme by mellem Rammevej i øst og VLTJ i vest

4 - Boligområde syd for Gajsgårdsvej i Harboøre By

2 - Boligområde nord for Søndre Tværdige i Thyborøn By

1 - For et område ved Solbakkevej, Lemvig

1 - Område i Langerhuse, Harboøre

 

Gældende byplanvedtægter

Byplanvedtægt 1 For et område i Thyborøn By

Byplanvedtægt 8 For et område i Nørlem

Byplanvedtægt 9 For et område i Lemvig og Heldum

Byplanvedtægt 10 For et område i Nørlem

Byplanvedtægt 13 For et område i Nørlem

Byplanvedtægt 15 For et område i Nørlem