Lemvig Kommune

Selvbetjening

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Indhold

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Nyheder

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Områdefornyelse

Lemvig Kommune har gennemført områdefornyelse i Thyborøn og Harboøre, Bækmarksbro og Nørre Nissum.
 

Igangværende projekter

Bøvlingbjerg

I Bøvlingbjerg er programmet blevet godkendt, og delprojekterne for fase 1 er stort set færdiggjort. Fase 2 er startet op og anlægsarbejderne pågår henover 2016.

Læs mere her:

 

Lemvig bymidte

I Lemvig bymidte er vi i fuld gang med at udarbejde program for områdefornyelse og der har været afholdt møder med borgere og interessenter for at afklare programmets nærmere indhold samt orientere om projektet og tilskud til bygningsforbedring.

Se præsentationer her:


Generelt om områdefornyelse

En beslutning om områdefornyelse har til formål at styrke udviklingen i en problemramt by eller byområde ved at igangsætte udvikling og omdannelse af området. Området skal gøres attraktivt for bosætning og privat investering.

Med områdefornyelse har kommunalbestyrelsen således mulighed for at sætte en særlig indsats ind på at styrke byområder, som er truet af forfald, fraflytning eller andre problemer. Områdefornyelsen retter sig i modsætning til øvrig byfornyelse ikke mod privatejede ejendomme og arealer men mod et samlet byområde, herunder offentlige arealer.

Projekterne gennemføres i et forpligtende samarbejde med lokale borgere.