Lemvig Kommune

Selvbetjening

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Indhold

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Nyheder

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Vindmølleplanlægning i Lemvig Kommune

Landvindmøller 

Lemvig Kommune vedtog i 2008 som den første kommune i landet en samlet temaplan for store vindmøller på land - møller på op til 150 m højde.

I forbindelse med vedtagelse af Kommuneplan 2013-2025 er vindmølletemaet taget op til revision.

Kommunen er blevet inddelt i tre zoner.

Havvindmøller 

Ud for Lemvig Kommune er der 8 havvindmøller ved Rønland.

I Nissum Bredning er der udlagt et område til 10-14 havvindmøller/kystnære havvindmøller.

Vesterhav Nord 

Ud for Lemvig Kommunes vestkyst planlægger STATEN (Energistyrelsen, Naturstyrelsen og Energi DK) for et område med op til 200 MW kystnære havvindmøller placeret mindst 4 km fra kysten. Området kommer i udbud og forventes færdigetableret i 2020.

National prøvestation for store vindmøller ligger ved Høvsøre og rummer 5 prøvesites.