Lemvig Kommune

Selvbetjening

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Indhold

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Nyheder

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Plejebolig i Lemvig Kommune

Ønsker du at flytte i plejebolig, skal du udfylde et ansøgningsskema, som du kan få ved at kontakte Sundhedsafdelingen på telefon nr. 96 63 11 84 eller Lemvig Kommune på telefon nr. 96 63 12 00.

Skemaet returneres til Sundhedsafdelingen, Nygade 16, 7620 Lemvig. Herefter vil din ansøgning blive behandlet (sagsbehandlingstid ca. 6 uger) og du vil få en afgørelse herfra.

Er du blevet godkendt til en plejebolig, kommer du enten på den generelle venteliste eller den specifikke venteliste.

Den generelle venteliste betyder, at du ikke har specielle ønsker om plejeboligens beliggenhed. Lemvig Kommune er derfor forpligtet til at anvise dig en plejebolig inden for 2 måneder eller snarest derefter.
Ønsker du ikke den anviste bolig, annulleres garantien på 2 måneder og en ny periode på to måneder påbegyndes fra den dato vi modtager dit afslag.

Den specifikke venteliste betyder, at du ønsker at bo et bestemt sted. Lemvig Kommune har derfor ingen plejebolig garanti på 2 måneder.

Lemvig området

Plejehjemmet Solgården/Søparken (leve-bo miljø)

Områdeleder Birgitte Nielsen
Assisterende områdeleder Lillian O. Pedersen
Nygade 35, 7620 Lemvig
Telefon 96 63 15 50

Plejehjemmet Solgården/Søparken har 77 plejeboliger og 9 gæstestuer.

Plejeboligernes størrelse er på 41 m2
Alle boliger har eget bad. Der er fransk altan og mulighed for at komme ud på terrasse i forbindelse med fællesarealet.
I 10 boliger kan der bo ægtepar.

Aktiviteter:
Der er faste aktivitetstilbud i Lemvig Dagcenter - andagt, gymnastik, læsegruppe. Alle beboere kan deltage, hvis de har lyst.
Derudover er der forskellige arrangementer med underholdning, foredrag og udflugter, som man deltager i efter lyst og evne.
Desuden har de enkelte boenheder faste aftaler om køreture i det fri, sangaftener i boenhederne og i øvrigt kreative muligheder i hverdagen.

 

Østerbo (leve-bo miljø)

Områdeleder Birgitte Nielsen


Østcentret, Skolevænget 17, Nr. Nissum, 7620 Lemvig
Telefon 96 63 15 50
Østerbo, Skolevænget 3, Nr. Nissum, 7620 Lemvig
Telefon 96 64 04 60 eller 96 64 04 61

Østerbo har 18 plejeboliger

Boligernes størrelse er på ca. 45 m2
Alle boliger har eget bad.
Der er ingen topersoners boliger.

Aktiviteter:
Vennekredsen kommer hver tirsdag eftermiddag og der er tilbud om forskellige aktiviteter - køreture, gåture, spil, oplæsning, kaffedrikning og snak om det der sker i tiden eller er sket.
Hver anden onsdag aften er der sang og musik, eller aktiviteter som tidligere er nævnt også ved Vennekredsen og det foregår i den ene boenhed.
Nogle går til sang og musik på det nærliggende center og andre klubaktiviteter.
Tilbuddene afpasses til den enkelte og der lægges vægt på at vedligeholde det tidligere netværk.

Generelt for pårørende

Husk at melde flytning ved Borgerservice, apotek, posthus og andre steder.
I skal selv stå for indkøb af tøj og andre personlige ting.
Ved behov skal pårørende ledsage til tandlæge, læge, sygehus eller andet.
I skal selv ordne briller, ure osv., hvis det går i stykker.
Vær opmærksom på at få tegnet en ansvars- og indboforsikring, da beboere selv hæfter for ødelagte ting i boligen.
Det er beboerens eller pårørendes ansvar at tømme postkasse, hvis ikke andet er aftalt.
Hvis beboeren ønsker det, er det altid en god ide at gå en tur, når pårørende er på besøg.
Ved dødsfald vil vi gerne imødekomme jeres ønsker. Tal med kontaktpersonen og få evt. ønsker skrevet ned.
Pårørende har ansvar for at opsige, tømme og rengøre boligen ved fraflytning eller dødsfald.

 

Syd området

Bækmarksbro Pleje- og Daghjem (plejehjem) - (Dansk Diakonhjem)

Assisterende områdeleder Grethe Jeppesen
Forstander: Ane Hyldal
Solvangen 2, 7660 Bækmarksbro
Telefon 97 88 15 00

Bækmarksbro Pleje- og Daghjem har 16 plejeboliger, se i øvrigt www.diakon.dk

Bøvling Ældrecenter (plejehjem)

Assisterende områdeleder Grethe Jeppesen
Tangsøgade 67, 7650 Bøvlingbjerg
Telefon 96 63 19 25

Bøvling Ældrecenter har 16 plejeboliger og 1 gæstestue

Plejeboligernes størrelse er mellem 48 m2 og 56 m2

Alle boliger har eget bad.
Der er ingen topersoners boliger.

Der er fokus på at skabe en god hverdag for den enkelte beboer.
Beboerne har mulighed for at deltage i daglige aktiviteter i det omfang de har lyst til.

Aktiviteter:
Bøvling Ældrecenter har en stor og aktiv kreds af frivillige som bl.a. driver følgende aktiviteter:
Gymnastik, kortspil, kreative damer, kniplehold, sang og oplæsning og meget mere. For at deltage skal borgere kunne transportere sig selv, eller benytte flexkørsel.

Sydområdets Dagcenter er beliggende i Ramme, det tidligere plejehjem - Alparken.
Her er et stort og varieret tilbud til alle ældre borgere i Sydområdet.

Vest området

Områdeleder Anne Marie Damsgaard
Assisterende områdeleder Trine Bødker Kristiansen
C/O: Sekretærkontoret
Klinkbyvænget 1, Klinkby, 7620 Lemvig
Telefon nr. 96 63 19 10

Klinkby Bo- og Dagcenter (leve-bo miljø)

Klinkbyvænget 1, Klinkby, 7620 Lemvig
Telefon 96 63 19 10

Klinkby Bo- og Dagcenter har 24 plejeboliger fordelt i 3 boenheder - Kirsebærhaven, Rosenhaven og Hybenhaven - heraf er de to sidstnævnte boenheder (16 boliger) for demente.

Boligernes størrelse er på 28 m2 (Hybenhaven) eller 36 m2 (Kirsebærhaven/Rosenhaven)
Alle boliger har eget bad.
Der er ingen topersoners boliger.

Aktiviteter:
Der er forskellige tilbud omkring træning, aktiviteter, oplevelser og samvær.
Desuden er der bl.a. sang og musik samt gudstjeneste, som også er et tilbud til borgere, der bor ude i lokalområdet.

Harboøre Omsorgscenter (plejehjem) og Sønderparken (ældreboliger/leve-bo miljø for sårbare ældre med misbrugsproblemer)

Søndergade 1, 7673 Harboøre
Telefon 96 63 19 00

Harboøre Omsorgscenter har 14 plejeboliger + 1 gæstestuer, samt 9 ældreboliger i en afdeling for sårbare ældre med misbrugsproblemer.

Boligernes størrelse er på 30 m2 (Harboøre Omsorgscenter) eller 28 m2 (Sønderparken).
Alle boliger har eget bad.
Der er ingen topersoners boliger.

Aktiviteter:
Forskellige tilbud, se opslag.

Plejehjemmet Hav-Fjord (leve-bo miljø)

Vesterhavsgade 164, 7680 Thyborøn
Telefon 96 63 18 90

Plejehjemmet Hav-Fjord har 22 plejeboliger

Boligernes størrelse er 40 m2
Alle boliger har eget bad.
Der er ingen topersoners boliger.

Aktiviteter:
Der er forskellige aktiviteter for beboere og byens pensionister.
Eksempel på aktiviteter: Andagt og gudstjeneste, udflugter og sangaften.