Lemvig Kommune

Selvbetjening

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Indhold

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Nyheder

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Rammeaftalen for det sociale område og specialundervisningsområdet

Rammeaftale 2016 (Udviklingsstrategi og Styringsaftale) er nu godkendt i alle midtjyske kommuner (godkendt i kommunalbestyrelsen den 25/8 2015 i Lemvig Kommune) og Region Midtjylland.

Jf. bekendtgørelse om Rammeaftaler mv. på det sociale område og på det almene ældreboligområde skal Rammeaftalen offentliggøres på den enkelte kommunes og regionens hjemmeside. Rammeaftalen kan findes på Sekretariat for rammeaftalers hjemmeside på følgende adresse: http://rammeaftale.viborg.dk/Rammeaftale/Rammeaftale-2016

Aftalen omfatter det sociale område og specialundervisningsområdet og er et fælles redskab til styring af udbuddet og efterspørgslen af pladser i hele regionen.

Rammeaftalen omfatter en lang række områder:
• særlige dag-, klub- og døgntilbud til børn og unge med nedsat
   psykisk eller fysisk funktionsevne
• sikrede institutioner for børn og unge
• beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud
• midlertidige og længerevarende botilbud til voksne med nedsat
   psykisk og/eller fysisk funktionsevne
• behandling af stofmisbrug
• kvindekrisecentre
• hjælpemidler
• almene ældreboliger til voksne med nedsat psykisk og/eller
   fysisk funktionsevne
• lands- og landsdelsdækkende undervisningstilbud

Ud over styringen af antallet af pladser indgår takstprincipper og takster for de enkelte tilbud i rammeaftalen.

Ønsker du at se tidligere rammeaftaler kan disse findes på Socialportalen.