Lemvig Kommune

Selvbetjening

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Indhold

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Nyheder

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Senhjerneskade

Lemvig Kommune tilbyder forskellige former for støtte til senhjerneskadede og deres pårørende.
En senhjerneskade kan opstå som følge af for eksempel blodprop, tumor i hjernen, hjerneblødning, hovedtraume eller hjertestop.
Følgerne af en senhjerneskade kan være både fysiske og kognitive. De fysiske skader kan være halvsidig lammelse af kroppen, balance- og gangproblemer, taleproblemer og synkeproblemer.
De kognitive problemer kan være tale- og forståelsesvanskeligheder, hukommelsesproblemer, nedsat overblik og personlighedsforandringer.

Lemvig Kommunes indgang til at få hjælp
At blive ramt af en senhjerneskade er svært både for den ramte og de pårørende. Og det hele kan let komme til at virke uoverskueligt. Læs hvordan du får hjælp til at genstarte livet efter en erhvervet hjerneskade.

Lemvig Kommune tilbyder koordinering af rehabiliteringsindsatsen for borgere med erhvervet hjerneskade
Kommunens kontaktperson ved nye personsager
Dorthe Isaksen, leder,
Handicap & Psykiatri,
Rådhusgade 2, Lemvig
Telefon 96 63 11 88
Mail: dorthe.isaksen@lemvig.dk

Hvem kan kontakte kommunens kontaktperson?
• Borgere
• Pårørende
• Fagpersoner
• Virksomheder

Lemvig Kommune sikrer sig, at der sker en koordinering af indsatsen for borgere med erhvervet hjerneskade.

Ansvaret for koordineringen er placeret i kommunens senhjerneskadeteam.

Lemvig Kommunes senhjerneskadeteam
Ordinært
Centerleder for Dag- og Døgncenter Lemvig - Lene Kjær
Leder for Handicap & Psykiatri - Dorthe Isaksen
Centerleder, Center For Sociale Tilbud - Tanja Guldhammer
Assisterende områdeleder Grethe Jeppesen
AD HOC
Fagchef for Arbejdsmarked & Integration - Bodil Okholm
Rehabiliteringskoordinator – Rikke Lund Jensen
Fysioterapeut - Dorthe Zimmermann

Hvem kan kontakte Lemvig kommunes senhjerneskadeteam?
• Fagpersoner