Lemvig Kommune

Selvbetjening

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Indhold

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Nyheder

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Ældrerådets opgaver

 • Ældrerådet består af 11 medlemmer, der er valgt ved direkte valg.

 • Ældrerådets valgperiode er 4 år.
  Personer, der har fast bopæl i kommunen, og som er fyldt 60 år, kan opstille og vælges.

 • Ældrerådet har til formål at rådgive kommunalbestyrelsen i ældrepolitiske spørgsmål og formidle synspunkter mellem borgerne og kommunalbestyrelsen om lokalpolitiske spørgsmål, der vedrører de ældre.

 • At være med til at udvikle og styrke kommunens ældrepolitik.

 • At være med til at sikre, at de ældres problemer bliver fremlagt for kommunalbestyrelsen.

 • At være med til at skabe sammenhæng for målgruppen i Lemvig Kommune.

 • Ældrerådet kan selv tage emner op til behandling og fremlæggelse for kommunalbestyrelsen og relevante myndigheder, når det skønnes at have betydning for de ældre i Kommunen.

 • Ældrerådet kan ikke behandle konkrete personsager.

 • Ældrerådets aktiviteter kan følges på Lemvig Kommunes hjemmeside:
  www.lemvig.dk / ældreråd 

  Ældrerådet har fokus på:

 • At kommunalbestyrelsen udarbejder en værdighedspolitik, der indeholder de overordnede pejlemærker og principper for en værdig ældrepleje i Lemvig Kommune med udgangspunkt i den personlige hjælp, omsorg og pleje m.v., som ydes efter Lov om social service til personer over folkepensionsalderen.

 • At kommunalbestyrelsen beskriver, hvordan kommunens ældrepleje kan understøtte følgende områder i forhold til plejen og omsorgen af den enkelte ældre.

          1. Livskvalitet.

          2. Selvbestemmelse.

          3. Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen.

          4. Mad og ernæring.

          5. En værdig død.

          6. Pårørende


Hvem kan henvende sig til Ældrerådet:
Alle kan henvende sig mundtligt eller skriftligt til Ældrerådet med spørgsmål og forslag, der har betydning for aldersgruppen.

Kontaktmuligheder
Ældrerådets sekretær
Sundhedschef Grete Bækgaard Thomsen
Nygade 16, 7620 Lemvig
Telefon: 96 63 11 80 Mail: grba@lemvig.dk

Formand
Bodil Bang Carstensen, Bøvlingbjerg - Syd
Telefon: 97 88 53 99 Mail: bodilbca@gmail.com

Næstformand
Gunhild Jeppesen, Lemvig
Telefon: 97 82 18 78 eller 22 53 11 31 Mail: gunhild.jeppesen@mail.dk

Jens Gielsgaard, Lemvig
Telefon: 97 82 27 59 eller 26 85 01 59 Mail: gielsgaard@pc.dk

Ove Urth, Lemvig
Telefon: 97 82 02 35 Mail: ove.urth@gmail.com

Birthe Vendelbo, Lemvig
Telefon: 21 70 54 17 Mail: bive@mail.dk

Betty Nørby, Lemvig - Øst
Telefon: 51 25 59 25 Mail: b.v.noerby@gmail.com

Rita Bitsch Andersen, Bækmarksbro - Syd
Telefon: 97 88 15 45 eller 30 11 15 45 Mail: pindstrup@msn.com

Kirstine Bjerg Jakobsen, Ramme - Syd
Telefon: 40 27 34 03 Mail: lidenlund@msn.com

Bente Munksgaard, Harboøre - Vest
Telefon: 40 19 49 34 Mail: statoil.68@gmail.com

Jørgen Kallesøe Agger, Klinkby - Vest
Telefon: 97 82 09 28 Mail: bj.agger@mail.dk

Åse Anneberg,Thyborøn - Thyborøn - Vest
Telefon: 60 93 67 44 Mail: aaseanneberg@hotmail.com

Fritvalgsdatabasen : www.fritvalgsdatabasen.dk
(Styrelsen for Specialrådgivning og Social Service, Odense.)