Lemvig Kommune

Selvbetjening

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Indhold

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Nyheder

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Høring af strategier

Lemvig Kommunes strategier fortæller, hvordan kommunens vision og tre tværgående politikker gennemføres over den næste fire år. Du har nu mulighed for at give dit syn på strategierne og komme med kommentarer og ideer.

Arbejdet med strategierne sker i forlængelse af Kommunalbestyrelsens vedtagelse af en ny vision for kommunen og tre nye tværgående politikker, der er dækker kommunens samlede arbejde for og med borgere.

Offentlig høring

For at sikre bred indflydelse og forbedre strategierne får du som borger i Lemvig Kommune mulighed for at kommentere og komme med forslag til strategierne under en offentlig høring fra fredag den 11. til fredag den 26. april.

Derefter samles alle indkomne kommentarer og forslag og indgår i arbejdet med strategierne.

Deltag

Udkast til de 16 strategier er udarbejdet af medarbejdere fra forskellige afdelinger i Lemvig Kommune.

Har du kommentarer, bemærkninger eller forslag sender du dem i en mail til strategier@lemvig.dk.

Skriv i emnefeltet på mailen, hvilken/hvilke strategier du kommenterer eller kommer med forslag til.

Dit svar sender du til Lemvig Kommune senest fredag den 26. april 2019 kl. 10.

Se de 16 udkast til strategier her - klik, læs og kommentér:

Strategi for Sundhedsfremme- og forebyggelse

Strategi for Handicap- og Psykiatri

Strategi for Ældre- og Værdighed

Strategi for Integration

Strategi for Beskæftigelse

Strategi for Frivillighed og Civilsamfund

Strategi for Teknologi- og Digitalisering

Strategi for Børn- og Unge

Strategi for Kultur- og Fritid

Strategi for Erhverv

Strategi for Bosætning

Strategi for Turisme

Strategi for Natur- og Friluft

Strategi for Klima og Grøn omstilling

Strategi for Landdistrikter og Byer

Strategi for Infrastruktur