Lemvig Kommune

Selvbetjening

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Indhold

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Nyheder

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.
Foreningens/organisationens navn * 
Kontaktperson - navn, adresse, telefon, mail * 
CVR nr. * 
Medlemstal * 
Foreningens/organisationens formål og hovedaktiviteter * 
Beskrivelse af den aktivitet, der søges tilskud til. Angiv om det drejer sig om opstart/etablering af en ny aktivitet * 
Målgruppe for aktiviteten * 
Anslået antal borgere i Lemvig Kommune, der forventes at blive inddraget i aktiviteten * 
Beløb, der ansøges om (for momsregistrerede ansøgere gælder, at det ansøgte beløb skal være inkl. moms) * 
Er der søgt tilskud til aktiviteten andre steder? (Hvis ja, hvor og hvor meget) * 
Overordnet budget for aktiviteten * 
Vedhæft vedtægter for foreningen/organisationen 
Vedhæft seneste regnskab for foreningen/organisationen 
Modtog foreningen/organisationen §18 tilskud fra Lemvig Kommune sidste år? *
 
Mail-adresse. Kvittering for ansøgningen sendes hertil *