Lemvig Kommune

Selvbetjening

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Indhold

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Nyheder

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Hjælpemidler, boligindretning og støtte til bil

Hvis du har en varig lidelse, kan du søge om hjælpemidler og forbrugsgoder efter Lov om Social Service.

Formål

Du kan låne et hjælpemiddel, hvis det:

 • i væsentlig grad afhjælper de varige følger af en nedsat funktionsevne
 • i væsentlig grad letter den daglige tilværelse
 • er nødvendigt for udøvelse af et erhverv


Som ansøger har du pligt til at medvirke til at fremskaffe de oplysninger, som er nødvendige for, at Sundhedsafdelingen kan behandle din ansøgning.

Hvem kan søge
Du kan søge hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder, hvis din funktionsevne er varigt nedsat, og hvis det vurderes at være en stor lettelse i din hverdag.

Personlige hjælpemidler

 • kompressionshjælpemidler
 • parykker
 • stomi materiale
 • ortopædiske hjælpemidler, herunder skinner, fodtøj og korsetter

Kontakt Sundhedsafdelingen som bevilger personlige hjælpemidler på telefon 96 63 11 84.

Diabetes hjælpemidler

 • injektions- og testmaterialer

Kontakt Borgerservice på telefon 96 63 12 00.

Inkontinenshjælpemidler

 • bleer, katetre, urinposer m.m.

Kontakt hjemmesygeplejersken i dit område.

Udlånshjælpemidler
Udlånshjælpemidler som fx:

 • kørestol
 • plejeseng
 • toiletstol
 • lift


El-køretøjer
El-køretøjer er at betragte som et forbrugsgode. Reglerne er således, at hvis du bliver bevilget et el-køretøj, skal du selv betale 50 % af udgiften. El-køretøjet bliver dermed din ejendom og du er selv ansvarlig for reparation og udskiftning af batteri.

Kontakt ergoterapeuterne i Sundhedsafdelingen
Telefontid: hverdage mellem kl. 8 - 9  og kl. 13 - 13.30 på telefon 96 63 11 74 eller 96 63 11 77 eller 96 63 11 78 eller 96 63 11 79

Ergoterapeuterne i områderne kan bevilge mindre hjælpemidler.
Kontakt ergoterapeut i dit område.

Der kan ikke ydes hjælp til

 • Forbrugsgoder, der normalt indgår i sædvanligt indbo, såsom almindelig kontorstol, seng og madras.
 • Hjælpemidler eller forbrugsgoder, der er anskaffet før ansøgning og bevilling.


Ferieudlån
Det er ikke muligt at låne hjælpemidler til brug under ferie. Du skal selv medbringe de hjælpemidler, som du er bevilget.
Med mindre det drejer sig om ferie på mindst 14 dage eller evt. ophold i sommerhus i mindst 4 uger om året, så kan kommunen yde støtte til udgiften til hjælpemidlerne.

Udgifter til hjælpemidler
Du har pligt til at holde hjælpemidlet i funktionsduelig stand. Det vil sige, at du selv afholder udgifter til drift, rengøring og vedligeholdelse.

Du skal selv eks. betale udgifterne til den første årlige udskiftning af dæk og slanger på kørestolen. Har du behov for mere end en årlig udskiftning, kan Kommunen mod forevisning af kvittering, betale de følgende inden for samme år.

Boligindretning
Du kan søge om støtte til indretning af bolig efter Serviceloven såfremt din funktionsevne er varigt nedsat, når indretning er nødvendig for at gøre boligen bedre egnet som opholdssted for dig.
Kontakt ergoterapeuterne i Sundhedsafdelingen telefon 96 63 11 74.

Støtte til bil
Du kan søge om støtte til bil i form af lån og tilskud efter serviceloven, hvis du har en varig nedsat funktionsevne. Den nedsatte funktionsevne skal i væsentlig grad forringe gangfunktionen eller i væsentlig grad vanskeliggøre muligheden få at opnå, fastholde et arbejde eller gennemføre en uddannelse uden brug af bil.
Kontakt ergoterapeuterne i Sundhedsafdelingen telefon 96 63 11 78.

Klagemulighed
Hvis du som ansøger ikke er enig i afgørelsen, kan du klage over afgørelsen.
Klagen skal være modtaget i Sundhedsafdelingen inden 4 uger fra den dag, du har modtaget afgørelsen. Sagen bliver derefter revurderet, og hvis afslaget fastholdes, bliver din sag sendt videre til Ankestyrelsen.