Lemvig Kommune

Selvbetjening

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Indhold

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Nyheder

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Kørsel til læge, speciallæge og genoptræning

Fra 1. marts 2015 kan pensionister ikke længere få betalt kørsel til læge, speciallæge og genoptræning uden forudgående skriftlig visitation fra Lemvig Kommune. Det betyder, at du skal udfylde et ansøgningsskema og det vil blive vurderet af Borgerservice i Lemvig Kommune indenfor 14 dage. Du vil få skriftlig besked om bevilling eller afslag.

I forbindelse med visitering kan du forvente at blive indkaldt til en samtale. Samtalen foregår i Borgerservice og du skal selv sørge for at bestille og betale for transporten til samtalen.

Krav til bevilling af kørsel til læge, speciallæge og genoptræning:

  • Er du pensionist?
  • Er du ifølge dit sundhedskort sikret i gruppe 1?
  • Er dit helbred så dårligt, at du ikke kan transportere dig selv i egen bil eller offentlig transportmiddel (inkl. Flextur*)?

Hvis du kan svare ja til alle tre spørgsmål, kan du søge om bevilling, når du skal til læge, speciallæge og genoptræning. Bemærk at kørsel til speciallæge bliver beregnet til nærmeste speciallæge. Ligeledes skal det bemærkes, at betingelserne ikke er opfyldt, fordi der mangler offentlige transportmuligheder, eller at bussen/toget ikke passer med tiden hos lægen.

Det vil sige, at har du et væsentligt gangbesvær eller anden sygdom, som ikke gør det muligt for dig at køre eller benytte dig af et offentligt transportmiddel, kan du blive visiteret og få en taxa – der bestilles gennem Lemvig Kommune på tlf. 96 63 12 00 – senest dagen før lægebesøget/genoptræning.

Der er ligeledes mulighed for at få kilometergodtgørelse, hvis du kan blive kørt af familie eller andre.

Samkørsel

Du skal forvente samkørsel med andre borgere, og du kan dermed også forvente at der bliver kørt en omvej. Det betyder, at du kan blive hentet i god tid og der kan være ventetid ved hjemkørsel. 

Der kan ikke visiteres kørsel til:

  • Tandlæge
  • Kiropraktor
  • Fysioterapeut
  • Psykolog
  • Fodterapeut
  • Vaccination

Yderligere information

Har du yderligere spørgsmål er du velkommen til at kontakte Lemvig Kommune på tlf. 96 63 14 06 eller 96 63 10 14.

* Flextur er et transporttilbud i den almindelige kollektive trafik. Ordningen er særdeles fleksibel for kunden, idet en Flextur køres fra adresse til adresse. Turen er støttet af Lemvig kommune, hvilket betyder at udenfor Lemvig byzone koster turen 4 kr. pr. km. og i Lemvig byzone 14 kr. pr. km. Flextur bestilles gennem Midttrafik på tlf.: 87 40 83 00 eller på midttrafik.dk – der køres i tidsrummet 6-24 alle ugens dage med undtagelse af 24. og 31. december.