Lemvig Kommune

Selvbetjening

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Indhold

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Nyheder

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

 

Kørselsgodtgørelse til læge og genoptræning

Som pensionist kan du få refunderet dine udgifter til befordring til læge og genoptræning, hvis de overstiger 25 kr. Befordringen skal ske med det efter forholdene billigste forsvarlige transportmiddel. Det er en vurderingssag, om du får refunderet det, der svarer til en bus/tog billet tur/retur, eller om hele beløbet til flextur bliver refunderet. Det er den helbredsmæssige tilstand, der afgør, hvad der kan refunderes. Det kræver dokumentation at få refunderet dine udgifter. Det vil sige, at du skal indsende dokumentation for lægebesøget samt billet fra bus eller tog, kvittering fra flextur eller bilag med kilometerantal, hvis du får andre til at køre for dig. Kvitteringerne sendes til Lemvig Kommunes Borgerservice (husk at notere dit navn og cpr.nr.). Kørsel til speciallæge bliver beregnet til nærmeste speciallæge.