Lemvig Kommune

Selvbetjening

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Indhold

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Nyheder

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Tandlægevagt

Der er etableret tandlægevagtordning i weekender og helligdage på tandklinikken på Holstebro Sygehus, Lægårdsvej 12, 7500 Holstebro. Klinikken er åben kl. 12-15 og vagthavende tandlæge kan træffes på telefon 40 51 51 62.

For børn og unge tilmeldt tandplejen vil udgiften til nødbehandling blive betalt at Lemvig Kommune.

Omsorgstandpleje

Læs her

Tandpleje for 0-18 årige

Alle børn og unge under 18 år, der bor i Lemvig Kommune tilbydes gratis tandpleje på den kommunale tandklinik på Nissumvej 10, Lemvig.

Tandplejen lægger vægt på at give det enkelte barn et tandplejetilbud, der passer til barnets aktuelle behov. Forebyggelse, omsorg og tryghed er nøgleord i tandplejens virke.

Et godt forældresamarbejde prioriteres højt. Tandplejen ønsker, at børnenes forældre tager ansvaret for deres børns tandsundhed mindst indtil 4. klassetrin.

Journalføring

Hver gang et barn er til tandlæge noteres barnets tandstatus, dvs. antal plomber, antal nye huller, tandkødets tilstand og tandstillingen i journalen.

Desuden noteres helbredsmæssige oplysninger med betydning for tandbehandling f.eks. allergi eller hjertefejl.

Førskolebørn

Barnet tilknyttes automatisk tandplejen fra fødslen. Omkring dette tidspunkt udsender tandplejen en lille informationspjece til hjemmet om kommunens tandplejetilbud.

Omkring 10 måneders alderen indkalder tandplejen barnet og dets forældre til det første besøg på klinikken. Selvom barnet kun har ganske få eller ingen tænder, vil vi gerne se barnet så tidligt for at forebygge uvaner og sammen hjælpe barnet til at bevare sunde tænder.

Det er vigtigt, at barnet bliver gjort fortrolig med tandklinikken, således at tandlægebesøg bliver til en god og tryg oplevelse. Forældrene orienteres løbende om tandpleje svarende til barnets behov samt om, at hjemmet har et vigtigt ansvar for barnets tandsundhed.

Herefter indkaldes barnet til regelmæssige undersøgelser efter individuelle behov.

Skolebørn

Alle skolebørn indkaldes individuelt efter aktuelt behov. For børn med ringe risiko for huller kan der være adskillige måneder mellem tandeftersyn, mens børn med stor risiko for huller indkaldes hyppigere. Tandplejen ønsker, at forældrene følger deres børn til tandlæge mindst til og med 4. klassetrin for at styrke samarbejdet mellem hjem og tandpleje.

Under skoleforløbet får udvalgte årgange besøg af tandplejen. Der orienteres om tandsygdomme, kost, hjemmetandpleje samt ansvar for egen tandsundhed. På 4. klassetrin tilbydes alle børn et intensivt kursus i tandbørstning på skolen.

16-17 årige

Efter den unge er fyldt 16 år, er det muligt frit at vælge mellem den kommunale tandpleje og privatpraktiserende tandlæge. Begge dele er gratis for den unge.
Tandlægeskift skal altid meddeles til den kommunale tandplejes kontor på Lemtorp Klinikken inden evt. tandbehandlingen iværksættes.

Hvis den unge er i gang med en tandreguleringsbehandling anbefaler vi, at den almene tandbehandling foregår på den kommunale klinik for at sikre et sammenhængende behandlingstilbud.

Også ungdomsgruppen indkaldes til undersøgelser efter individuelle behov.

Tandregulering og andre specielle behandlinger

Efter individuelt behov bliver børn vurderet af en specialtandlæge for eventuelle funktionelle tandstillingsfejl, der kræver behandling efter Sundhedsstyrelsens regler. Hvis specialtandlægen vurderer, at der er behov for tandregulering tilbydes gratis behandling i det fælleskommunale tandreguleringscenter: Center for Tandregulering Nordvestjylland (CTN), der ligger i Struer. www.ctn.dk

Ved behov for andre specielle behandlinger vil disse så vidt muligt blive foretaget på den lokale tandklinik. Der kan f.eks. være tale om tandoperationer eller bidfunktionsbehandlinger.

Kørsel: Der ydes ikke befordringsgodtgørelse i forbindelse med børne- og ungdomstandpleje.