Lemvig Kommune

Selvbetjening

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Indhold

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Nyheder

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Tryghedshotellet - Lemvig Kommunes akutfunktion

Tryghedshotellet er for alle kommunens borgere, unge som ældre, med fokus på forebyggelse af indlæggelse i forbindelse med bl.a. kronisk sygdom og tidligere udskrivelser fra hospitalet.

Tryghedshotellet har 9 pladser og er et tilbud om kortere ophold.

Tilbuddet dækker over området mellem aflastning og en egentlig indlæggelse. Her kan borgere få tæt observation og vurdering på akutte problemstillinger, da der er sygeplejedøgndækning.
Vores pleje foregår i tæt samarbejde med borgerens egen læge.

Sted:
Tryghedshotellet, Nygade 6, st., 7620 Lemvig

Visitation:
Henvendelse kan foregå via kommunens praktiserende læger, vagtlæge, visitator og hjemmesygeplejersker.
Tryghedshotellet har visitationsretten.

 

Transport:
Borgere skal selv sørge for transport til og fra Tryghedshotellet.

 

Pris:
Der betales dagspris for mad, betaling trækkes via pension eller der sendes regning.

 

Hvad skal borgeren medbringe?
Medicin, også ikke doseret medicin

Hjælpemidler

Tøj og toiletsager (pårørende skal selv vaske)

Samarbejdsbog

Tryghedshotellet har sengetøj og håndklæder.
Derudover er borgeren velkommen til at medbringe personlige ejendele, så som billeder og blomster.