Lemvig Kommune

Selvbetjening

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Indhold

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Nyheder

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Medlemmer af udvalg, nævn og bestyrelser

Oversigten er opdateret med de udpegede medlemmer for 2014-2017 på det konstituerende møde 4. december i Kommunalbestyrelsen.

Fold alle ud

Ad. L. Hansens Kollegium

Medlemmer
Gitte Fiskbæk
Steffen Damsgaard

Aktivitetshuset

Medlemmer
Elisabeth Moltke

Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget

Medlemmer
Formand: Kenneth Bro
Næstformand: Søren V. Jensen
Vagn Thode Nielsen
Michelle Welle Tange
Lone Pilgaard Sørensen

Beboerklagenævn

Medlemmer
Formand: Henning Færmann
Udlejerrepræsentant: Erling Brask
Lejerrepræsentant: Ole Schunk
Social sagkyndig: Mette Aagaard

 

Suppleanter
Lisbeth Bisgaard
Anne-Grethe Christensen
Martin Hansen
Grethe Mikkelsen

Bevillingsnævn

Medlemmer
Formand: Borgmester Erik Flyvholm
Karl Balleby Jensen
Kenneth Bro

Bio-Huset ( selvejende institution)

Medlemmer
Karsten Kragelund

Boligselskabet Domea, Lemvig

Medlemmer
Elisabeth Moltke

 

Suppleanter
Troels Skovmose

Borgerskolen

Medlemmer
Lone Pilgaard Sørensen

Bovbjerg Fyr (fondsbestyrelsen)

Medlemmer
Claus Pedersen

Brunsgårdkollegiet

Medlemmer
Gitte Fiskbæk
Steffen Damsgaard

Bækmarksbro Varmeværk A.m.b.A

Medlemmer
Karl Balleby Jensen

Børn- og Ungeudvalg

Medlemmer
Formand: Karsten Kragelund
Tina Boel van Ingen

 

Stedfortræder
Gitte Fiskbæk
Claus Pedersen

Bøvling Varmeværk

Medlemmer
Karl Balleby Jensen

Center for Tandregulering

Medlemmer
Gunnar Lisby Kjær

 

Suppleanter
Lone Pilgaard Sørensen

 

Danske Diakonhjem (Bækmarksbro Plejehjem)

Medlemmer
Elisabeth Moltke
Lone Pilgaard Sørensen

Ejerforeningen Enghavevej/Ågade

Medlemmer
Troels Skovmose

 

Suppleanter
Gunnar Lisby Kjær

Ekspropriationskommissionen (Fast ejendom)

Medlemmer
Albert Vinter Krogh

EUC Nordvest (Fiskeriskolen i Thyborøn)

Medlemmer
Lene Kjeldgaard Jensen

Familie- og Kulturudvalg

Medlemmer
Formand: Henrik Thygesen
Næstformand: Karsten Kragelund
Michelle Welle Tange
Tina Boel van Ingen
Claus Pedersen
Jens Lønberg Pedersen
Gitte Fiskbæk

Fredningsnævn

Medlemmer
Steffen Damsgaard

 

Suppleanter
Jørgen Nørby

Fællesankenævn Nordvestjylland

Medlemmer
Tage Rækby

 

Suppleanter
Karsten Bjerg

Grundlisteudvalget

Medlemmer
Tage Rækby
Marie Hyldgaard Poulsen
Kirsten Madsen
Henning Holmgård
Jens Jørn Porup

Handicapråd

Medlemmer
Albert Krogh
Tina Boel van Ingen
Gunnar Lisby Kjær
Lone Pilgaard Sørensen
Jens Chr. Iversen
Kirsten Hanghøj
Niels Slet
Jan Madsen
Anne Kirstine Leth

 

Suppleanter
Elisabeth Moltke
Gitte Fiskbæk
Gunnar Lisby Kjær
Vagn Thode Nielsen
Henriette Sværke Jakobsen
Ruth Brunsborg
Hedin Rasmussen
Hanne Møller Andersen
Annette Irene Hansen

 

Harboøre Varmeværk

Medlemmer
Søren V. Jensen

Hegnsynsmænd

Medlemmer
Formand: Elsabeth Moltke
Karl Balleby Jensen
Gunnar Herping

 

Suppleanter
Ole Byskov
Steffen Damsgaard
Jørgen Nørby

Hjemmeværnets Distriktsudvalg

Medlemmer
Karl Balleby Jensen

Huslejenævn

Medlemmer
Formand: Henning Færmann
Socialt sagkyndig Mette Aagaard
Udlejerrepræsentant: Niels Kjærgaard
Lejerrepræsentant: Hanne Jacobsen

 

Suppleanter
Nils Christiansen
Grethe Mikkelsen
Michael Rosenberg Madsen
Martin Hansen

Karup Lufthavn

Medlemmer
Borgmester Erik Flyvholm

KIMO

Medlemmer
Jørgen Nørby

KKR - KommuneKontaktRåd

Medlemmer
Borgmester Erik Flyvholm

 

Suppleanter
Jørgen Nørby

Klinkby Kraftvarme A.m.b.A

Medlemmer
Steffen Damsgaard

Klosterheden statsskovdistrikts brugerråd

Medlemmer
Karl Balleby Jensen

Kommunernes Landsforening

Medlemmer
Borgmester Erik Flyvholm
Steffen Damsgaard
Kenneth Bro

 

Suppleanter
Jørgen Nørby
Gunnar Lisby Kjær
Ole Byskov

Kredsråd - Politiets virksomhed

Medlemmer
Erik Flyvholm

 

Stedfortræder
Kenneth Bro

Kystcentret Thyborøn (Fondsbestyrelsen)

Medlemmer
Borgmester Erik Flyvholm
Kenneth Bro

LAG - Lokal AktionsGruppe

Medlemmer
Steffen Damsgaard

Lemvig Biogasanlæg A.m.b.a.

Medlemmer
Steffen Damsgaard
Elisabeth Moltke

Lemvig Gymnasium

Medlemmer
Borgmester Erik Flyvholm

Lemvig Kraftvarme A/S

Medlemmer
Steffen Damsgaard

Lemvig Kommunale Ungdomsskole

Medlemmer
Karsten Kragelund
Michelle Welle Tange

Lemvig Museum

Medlemmer
Michelle Welle Tange

Lemvig Musikskole

Medlemmer
Henrik Thygesen

Lemvig Produktionsskole

Medlemmer
Claus Pedersen
Kenneth Bro

Lemvig - Thyborøn Turistforening

Medlemmer
Udpeges på næste kommunalbestyrelsesmøde
Gunnar Lisby Kjær

Lemvig Vand og Spildevand A/S

Medlemmer
Jørgen Nørby
Elisabeth Moltke
Kenneth Bro
Steffen Damsgaard

 

Suppleanter
Søren V. Jensen
Ole Byskov
Karl Balleby Jensen
Gunnar Lisby Kjær

Lemvig Varmeværk A.m.b.A.

Medlemmer
Steffen Damsdaard

L90 - Leverandørforeningen af 1990

Medlemmer
Jørgen Nørby
Ole Byskov

 

Suppleanter
Steffen Damsgaard
Elisabeth Moltke

Limfjordsrådet

Medlemmer
Jørgen Nørby

 

Suppleanter
Steffen Damsgaard

Lokalhistoriskarkiv

Medlemmer
Udpeges på næste kommunalbestyrelsesmøde

Mark- og vejfredslov, vurderingsmænd

Medlemmer
Elisabeth Moltke (Formand)
Karl Balleby Jensen
Gunnar Herping

 

Suppleanter
Ole Byskov
Steffen Damsgaard
Jørgen Nørby

Midtjyske Jernbaner

Medlemmer
Borgmester Erik Flyvholm

Midttrafik

Medlemmer
Steffen Damsgaard

 

Suppleanter
Jørgen Nørby

Museet for Religiøs Kunst (fondsbestyrelsen)

Medlemmer
Henrik Thygesen

HMN Naturgas I/S

Medlemmer
Jørgen Nørby

 

Suppleanter
Steffen Damsgaard

Naturskolen Kjærgårdsmølle

Medlemmer
Gitte Fiskbæk

Nomi4s

Medlemmer
Jørgen Nørby
Ole Byskov

 

Suppleanter
Steffen Damsgaard
Elisabeth Moltke

Nordvestjyllands Brandvæsen

Medlemmer
Erik Flyvholm
Kenneth Bro

 

Suppleanter
Karl Balleby Jensen
Jørgen Nørby

Nr. Nissum Kraftvarme A.m.b.A.

Medlemmer
Steffen Damsgaard

Overtaksationskommissioner

Medlemmer
Ole Byskov

Ramme Varmeværk

Medlemmer
Ole Byskov

Sandflugt

Medlemmer
Jørgen Nørby

Seniorhøjskolen, Nr. Nissum

Medlemmer
Michelle Welle Tange

Sluseudvalget, Nissum Fjord

Medlemmer
Steffen Damsgaard

Social- og Sundhedsudvalget

Medlemmer
Formand: Gunnar Lisby Kjær
Næstformand: Lone Pilgaard Sørensen
Jens Lønberg Pedersen
Vagn Thode Nielsen
Albert Krogh
Troels Skovmose
Elisabeth Molke

 

Medlemmer
Kenneth Bro

Taksationskommissionen, ekspropriationsloven

Medlemmer
Søren V. Jensen

Taksationskommissioner (offentlige veje)

Medlemmer
Søren V. Jensen
Karl Balleby Jensen

Teknik- og Miljøudvalget

Medlemmer
Formand: Jørgen Nørby
Næstformand: Steffen Damsgaard
Albert Krogh
Ole Byskov
Karl Balleby Jensen
Søren V. Jensen
Elisabeth Moltke

Thyborøn - Agger Færgefart

Medlemmer
Borgmester: Erik Flyvholm
Jørgen Nørby
Albert Vinther Krogh

 

Suppleanter
Kenneth Bro
Søren V. Jensen
Michelle Weller Tange

Thyborøn Havns Bestyrelse

Medlemmer
Borgmester: Erik Flyvholm
Karl Kr. Bro
Susanne Nicolaisen
Kenneth Iversen
Johan Bennett-Therkildsen
Gert Normann

 

Suppleanter
1. viseborgmester Kenneth Bro
Verner Vinkel
Mads Pedersen
Torben Henriksen
Bolette van Ingen Bro
Rasmus Normann

Thyborøn Fjernvarme A.m.b.A.

Medlemmer
Albert Vinter Krogh

Thyborøn Skipperskole

Medlemmer
Albert Vinter Krogh

TV/MIDT-VEST

Medlemmer
Borgmester Erik Flyvholm

Underskrift - bemyndigelse

Medlemmer
Kommunaldirektør Lars Keld Hansen
Chef for Direkrionssekretariatet Lena Brich

Vielse - bemyndigelse

Medlemmer
Kenneth Bro
Jørgen Nørby
Kommunaldirektør Lars Keld Hansen
Chef for Direktionssekretariatet Lena Birch

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

Medlemmer
Formand: Erik Flyvholm
Næstformand: Kenneth Bro
Gunnar Lisby Kjær
Steffen Damsgaard
Karl Balleby Jensen
Orla Østerby
Ole Byskov