Lemvig Kommune

Selvbetjening

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Indhold

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Nyheder

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Gågaderegulativ

Lemvigs offentlige byrum – gader, torve mm. – er byens fælles opholdsrum. Disse rum er meget vigtige for opfattelsen af Lemvig som en levende og spændende by – både for borgere og gæster.

Byrummene tjener forskellige formål. Først og fremmest skal byrummene være steder, hvor man kan færdes, opholde sig, mødes, opleve og handle.

Det skal være muligt at bevæge sig gennem byen til fods, som handicappet i f.eks. kørestol eller med stok, med barnevogn, cykel osv.

Formålet med dette regulativ er at sikre attraktive og velfungerende offentlige byrum – gader, torve, parkeringspladser mm. i Lemvigs Bymidte.

Regulativet er et sæt ”Spilleregler”, som skal sikre, at alle disse aktiviteter kan ske på en måde, så vi bevarer og forbedrer kvaliteten af vores fælles byrum.

Læs gågaderegulativet her.