Lemvig Kommune

Selvbetjening

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Indhold

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Nyheder

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Plejehjem/plejebolig i Lemvig Kommune

Ønsker du at flytte i plejebolig, skal du udfylde et ansøgningsskema, som du kan få ved at kontakte Sundhedsafdelingen på telefon nr. 96 63 11 84 eller Lemvig Kommune på telefon nr. 96 63 12 00, eller selv printe ud (se informationsboksen til højre).

Skemaet returneres til Sundhedsafdelingen, Nygade 16, 7620 Lemvig. Herefter vil din ansøgning blive behandlet (sagsbehandlingstiden er ca. 6 uger) og du vil efterfølgende få en afgørelse herfra.

Er du blevet godkendt til en plejebolig, kommer du enten på den generelle venteliste eller den specifikke venteliste.

Den generelle venteliste betyder, at du ikke har specielle ønsker om plejeboligens beliggenhed. Lemvig Kommune er derfor forpligtet til at anvise dig en plejebolig inden for 2 måneder eller snarest derefter.
Ønsker du ikke den anviste bolig, annulleres garantien på 2 måneder og en ny periode på to måneder påbegyndes fra den dato vi modtager dit afslag.

Den specifikke venteliste betyder, at du ønsker at bo et bestemt sted. Lemvig Kommune har derfor ingen plejebolig garanti på 2 måneder.
 

Generelt for pårørende

Husk at melde flytning ved Borgerservice, apotek, posthus og andre steder.
I skal selv stå for indkøb og andre personlige ting.
Ved behov skal pårørende ledsage til tandlæge, læge, sygehus eller andet.
I skal selv ordne briller, ure osv., hvis det går i stykker.
Vær opmærksom på at få tegnet en ansvars- og indboforsikring, da beboere selv hæfter for ødelagte ting i boligen.
Det er beboerens eller pårørendes ansvar at tømme postkasse, hvis ikke andet er aftalt.
Hvis beboeren ønsker det, er det altid en god ide at gå en tur, når pårørende er på besøg.
Ved dødsfald vil vi gerne imødekomme jeres ønsker. Tal med kontaktpersonen og få evt. ønsker skrevet ned.
Pårørende har ansvar for at opsige, tømme og rengøre boligen ved fraflytning eller dødsfald.

 

Lemvig området

Områdeleder Birgitte Nielsen
Assisterende områdeleder Lillian O. Pedersen
Nygade 35, 7620 Lemvig
Telefon 96 63 15 50

Der er i alt 86 plejehjemspladser i Lemvig området fordelt på Solgården og Søparken i Lemvig by - ved søen - samt på Østerbo i Nr. Nissum.

Plejehjemspladser er fordelt på 10 boenheder, der alle arbejder ud fra principperne om levebo miljø, hvor vi blandt andet laver mad fra bunden af.

Vi skaber hjemlig hygge med en fast personalegruppe i hver boenhed og en god hverdag i forhold til den enkelte beboeres behov.

Plejeboligernes størrelse er på 41-45 m2

Alle boliger har eget bad og tekøkken og der er mulighed for at komme ud på terrasse i forbindelse med fællesarealet.
I nogle af boligerne kan der bo ægtepar.

Aktiviteter:
I Lemvig Dagcenter er der faste aktivitetstilbud, hvor plejehjemsbeboerne er velkomne. Der er bl.a. andagt, gymnastik, læsegruppe.
Derudover er der forskellige arrangementer med underholdning, foredrag og udflugter, som man deltager i efter lyst og evne.
Der er tilknyttet vennekreds som arrangerer forskellige aktiviteter, gåture, spil, oplæsning, høstfest mv.
I boenhederne er der mulighed for at deltage i køreture i det fri, sangaftner og i øvrige kreative muligheder i hverdagen.
 

Syd området

Bækmarksbro Pleje- og Daghjem (plejehjem) - (Dansk Diakonhjem)


Forstander: Ane Hyldal
Solvangen 2, 7660 Bækmarksbro
Telefon 97 88 15 00

Bækmarksbro Pleje- og Daghjem har 16 plejeboliger, se i øvrigt www.diakon.dk
 

Bøvling Ældrecenter (plejehjem)

Områdeleder Anni Bodil Schøtt
Tangsøgade 67, 7650 Bøvlingbjerg
Telefon 96 63 19 25

Bøvling Ældrecenter har 16 plejeboliger og 1 gæstestue

Plejeboligernes størrelse er mellem 48 m2 og 56 m2

Alle boliger har eget bad.
Der er ingen topersoners boliger.

Der er fokus på at skabe en god hverdag for den enkelte beboer.
Beboerne har mulighed for at deltage i daglige aktiviteter i det omfang de har lyst til.

Aktiviteter:
Bøvling Ældrecenter har en stor og aktiv kreds af frivillige som bl.a. driver følgende aktiviteter:
Gymnastik, kortspil, kreative damer, kniplehold, sang og oplæsning og meget mere. For at deltage skal borgere kunne transportere sig selv, eller benytte flexkørsel.

Sydområdets Dagcenter er beliggende i Ramme, det tidligere plejehjem - Alparken.
Her er et stort og varieret tilbud til alle ældre borgere i Sydområdet.
 

Vest området

Områdeleder Anne Marie Damsgaard
Assisterende områdeleder Trine Bødker Kristiansen
C/O: Sekretærkontoret
Klinkbyvænget 1, Klinkby, 7620 Lemvig
Telefon nr. 96 63 19 10
 

Klinkby Bo- og Dagcenter (leve-bo miljø for borgere med demens)

Klinkbyvænget 1, Klinkby, 7620 Lemvig
Telefon 96 63 19 10

Klinkby Bo- og Dagcenter har 24 plejeboliger fordelt i 3 boenheder - Kirsebærhaven, Rosenhaven og Hybenhaven. Alle boliger er for borgere med demens.

Boligernes størrelse er på 28 m2 (Hybenhaven) eller 36 m2 (Kirsebærhaven/Rosenhaven)
Alle boliger har eget bad.
Der er ingen topersoners boliger.

Aktiviteter:
Der er forskellige tilbud omkring træning, aktiviteter, oplevelser og samvær.
Desuden er der bl.a. sang og musik samt gudstjeneste, som også er et tilbud til borgere, der bor ude i lokalområdet.
 

Harboøre Omsorgscenter (plejehjem)

Søndergade 1, 7673 Harboøre
Telefon 96 63 19 00

Harboøre Omsorgscenter har 14 plejeboliger + 1 gæstestue.

Boligernes størrelse er på 30 m2
Alle boliger har eget bad.
Der er ingen topersoners boliger.

Aktiviteter:
Der er forskellige tilbud omkring træning, aktiviteter, oplevelser og samvær.
Desuden er der bl.a. sang og musik samt andagt og gudstjeneste.
 

Sønderparken (ældreboliger/leve-bo miljø for sårbare ældre med misbrugsproblemer)

Søndergade 1, 7673 Harboøre
Telefon 96 63 18 97

Sønderparken har 9 ældreboliger for sårbare ældre med misbrugsproblemer.

Boligernes størrelse er på 28 m2
Alle boliger har eget bad.
Der er ingen topersoners boliger.

Aktiviteter:
Der er forskellige tilbud omkring træning, aktiviteter, oplevelser og samvær.
Desuden er der bl.a. sang og musik samt andagt og gudstjeneste.
 

Plejehjemmet Hav-Fjord (leve-bo miljø)

Vesterhavsgade 164, 7680 Thyborøn
Telefon 96 63 18 90

Plejehjemmet Hav-Fjord har 22 plejeboliger

Boligernes størrelse er 40 m2
Alle boliger har eget bad.
Der er ingen topersoners boliger.

Aktiviteter:
Der er forskellige aktiviteter for beboere og byens pensionister.
Eksempel på aktiviteter: Andagt og gudstjeneste, udflugter og sangaften.