Lemvig Kommune

Selvbetjening

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Indhold

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Nyheder

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Særlige behov eller handicap

Her kan du finde informationer om kommunens tilbud til voksne med særlige behov

 

 

Fold alle ud

Er du over 18 år og har et handicap  Læs her

 

Forskellige for former for støtte til senhjerneskadede og deres pårørende.

Læs her

Der er mange former for træning, hvis du bor i Lemvig Kommune, og der knytter sig forskellige lovgrundlag til de forskellige typer af træning:

Er du udskrevet fra hospital og har lægen vurderet, at du skal have genoptræning, får kommunen en genoptræningsplan fra hospitalet og du får selv en kopi. Hvis din genoptræning er specialiseret skal det foregå på hospitalet, og hvis den er almen, skal den foregå i kommunen, hvor vi har et rehabiliteringsteam som samarbejder med dig om genoptræningen, der gives efter Sundhedslovens § 140. Læs mere her

Hvis du har en kronisk lidelse som f.eks. KOL, diabetes, hjerte-kar, cancer eller lænde-rygproblemer, kan det være en mulighed at få en afklarende samtale med kommunens forløbskoordinator. Sundhedsfremmeafdelingen tilbyder rehabiliteringsforløb, hvori der indgår træning. Disse tilbud er Sundhedsfremmetilbud efter Sundhedslovens § 119. Læs mere her

Hvis nu tingene er blevet svære for dig i hverdagen og du søger støtte i hjemmet efter Servicelovens § 83, kan kommunen tilbyde, at du i stedet for hjemmehjælp får tilbudt et træningsforløb, hvor du sammen med en fysioterapeut træner din styrke og dit funktionsniveau, så du bedre selv kan klare hverdagen igen. Det kalder vi for ”træning før ydelse”. Læs mere her

Har du ikke været i kontakt med hospitalet, men er faldet i funktionsniveau under f.eks. sygdom i hjemmet, har du mulighed for at søge om kommunal genoptræning efter Servicelovens § 86 stk. 1 Læs mere her

Har du brug for et træningsforløb, hvor du skal støttes i at vedligeholde dine funktioner, har du mulighed for at søge om vedligeholdende træning efter Servicelovens § 86 stk. 2. Hvis du er under 65 år. Læs mere her  Hvis du er 65 år og derover Læs mere her

Hvis du har en bestemt diagnose og en funktionsnedsættelse eller et svært fysisk handicap, har du måske mulighed for at få din egen læge til at henvise dig til vederlagsfri fysioterapi hos en privat praktiserende fysioterapeut. Læs mere her eller kontakt din egen læge.

Hvis du ikke er i målgruppen for ovennævnte tilbud, men har brug for fysioterapeutisk behandling eller træning, har du mulighed for at tale med din praktiserende læge om at henvise dig til en privatpraktiserende fysioterapeut, hvor sygesikringen giver tilskud og du selv har en vis egenbetaling. Læs mere her

Derudover har Lemvig Kommune flere træningstilbud i foreningsregi, som du kan tilmelde dig ved at kontakte foreningerne eller du kan selv bruge ”Sundhedssporet” som er lavet af Lemvig Kommune i samarbejde med Skov og Naturstyrelsen. Læs mere her

Læs om tandlægevagt og forskellige tandplejeordninger: