Lemvig Kommune

Selvbetjening

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Indhold

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Nyheder

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Sundhed

Borgere i Lemvig Kommune har forskellige muligheder for et selvstændigt, aktivt og meningsfyldt liv.
Vi sætter borgerens egne ressourcer i centrum.

 

Fold alle ud

Læs om tandlægevagt og forskellige tandplejeordninger:

Hvad er demens?
Der findes ca. 200 forskellige demenssygdomme. Mange andre sygdomme kan forveksles med en demenssygdom og derfor er det vigtigt at blive undersøgt hos lægen ved mistanke.

Symptomer kan være:
-
Svækket hukommelse
- Besvær med at udføre kendte opgaver
- Ordfindingsbesvær
- Ændringer i personligheden
- Mangel på initiativ

Pårørende:
En demenssygdom kan påvirke familien og omgangskredsen og kaldes ofte de pårørendes sygdom.

Lemvig kommune:
Har en række tilbud til borgere med demenssygdom og pårørende.

Kontakt Demensteamet på telefon 96631906 alle hverdage mellem kl. 8-9, og desuden tirsdag kl. 14-15.

Link til pjece om demenstilbud i Lemvig Kommune.

Lemvig Kommune har 3 boenheder for demente:
 

Kirsebærhaven
Klinkbyvænget 2
7620 Lemvig
Her er 8 plejeboliger

Rosenhaven
Klinkbyvænget 3
7620 Lemvig
Her er der 8 plejeboliger

Hybenhaven
Klinkbyvænget 5
7673 Harboøre
Her er der 8 plejeboliger

Dagcenter for demente (Lynghaven)

Kontakt vores dagcenterleder eller demensrådgiver på telefon 96 63 19 06 på hverdage kl 8.00 til 9.00 samt tirsdage kl 14.00 til 15.00, for at komme i betragtning til et dagtilbud.

Hvis du vil vide mere om demens i Lemvig Kommune, kan du læse vores Demensplan her

Forskellige for former for støtte til senhjerneskadede og deres pårørende.

Læs her

Der er mange former for træning, hvis du bor i Lemvig Kommune, og der knytter sig forskellige lovgrundlag til de forskellige typer af træning:

Er du udskrevet fra hospital og har lægen vurderet, at du skal have genoptræning, får kommunen en genoptræningsplan fra hospitalet og du får selv en kopi. Hvis din genoptræning er specialiseret skal det foregå på hospitalet, og hvis den er almen, skal den foregå i kommunen, hvor vi har et rehabiliteringsteam som samarbejder med dig om genoptræningen, der gives efter Sundhedslovens § 140. Læs mere her

Hvis du har en kronisk lidelse som f.eks. KOL, diabetes, hjerte-kar, cancer eller lænde-rygproblemer, kan det være en mulighed at få en afklarende samtale med kommunens forløbskoordinator. Sundhedsfremmeafdelingen tilbyder rehabiliteringsforløb, hvori der indgår træning. Disse tilbud er Sundhedsfremmetilbud efter Sundhedslovens § 119. Læs mere her

Hvis nu tingene er blevet svære for dig i hverdagen og du søger støtte i hjemmet efter Servicelovens § 83, kan kommunen tilbyde, at du i stedet for hjemmehjælp får tilbudt et træningsforløb, hvor du sammen med en fysioterapeut træner din styrke og dit funktionsniveau, så du bedre selv kan klare hverdagen igen. Det kalder vi for ”træning før ydelse”. Læs mere her

Har du ikke været i kontakt med hospitalet, men er faldet i funktionsniveau under f.eks. sygdom i hjemmet, har du mulighed for at søge om kommunal genoptræning efter Servicelovens § 86 stk. 1 Læs mere her

Har du brug for et træningsforløb, hvor du skal støttes i at vedligeholde dine funktioner, har du mulighed for at søge om vedligeholdende træning efter Servicelovens § 86 stk. 2. Hvis du er under 65 år. Læs mere her  Hvis du er 65 år og derover Læs mere her

Hvis du har en bestemt diagnose og en funktionsnedsættelse eller et svært fysisk handicap, har du måske mulighed for at få din egen læge til at henvise dig til vederlagsfri fysioterapi hos en privat praktiserende fysioterapeut. Læs mere her eller kontakt din egen læge.

Hvis du ikke er i målgruppen for ovennævnte tilbud, men har brug for fysioterapeutisk behandling eller træning, har du mulighed for at tale med din praktiserende læge om at henvise dig til en privatpraktiserende fysioterapeut, hvor sygesikringen giver tilskud og du selv har en vis egenbetaling. Læs mere her

Derudover har Lemvig Kommune flere træningstilbud i foreningsregi, som du kan tilmelde dig ved at kontakte foreningerne eller du kan selv bruge ”Sundhedssporet” som er lavet af Lemvig Kommune i samarbejde med Skov og Naturstyrelsen. Læs mere her

 

Visitationen:
Ønsker du at søge om hjælp til personlig pleje, praktisk hjælp og/eller madordning, skal du kontakte visitationen.

Visitationen har åben på hverdage og har telefontid fra kl. 8.00 til kl. 9.00 og fra kl. 13.00 til kl.13.30 og kan kontaktes på telefon nr.:

96 63 15 78
96 63 11 63
96 63 11 64
96 63 11 82

Ønsker du yderligere oplysninger om, hvad der kan ydes hjælp til, så brug evt. nedenstående link:

Kvalitetsstandard, praktisk bistand
Kvalitetsstandard, klippekort - hjælp efter eget ønske for de svageste borgere
Kvalitetsstandard, klippekort - specielt til borgere, der har demens
Leverandører

Pjece om fritvalg og fleksibel hjemmehjælp
Pjece om træning før ydelse

 

Hvis du får behov for hjemmesygepleje, skal du kontakte det område, hvor du bor.
Herefter aftales en tid, hvor sygeplejersken kommer på besøg for at drøfte situationen.
 

 

Tryghedshotellet er for alle kommunens borgere, unge som ældre, med fokus på forebyggelse af indlæggelse i forbindelse med bl.a. opblussen af kronisk sygdom, infektion, væskemangel eller ved tidlig udskrivelse fra hospitalet.

Tryghedshotellet har 9 pladser og er et tilbud om kortere ophold.

Tilbuddet dækker over området mellem eget hjem og en indlæggelse. Her kan borgere få tæt observation og vurdering på akutte problemstillinger, da der er sygeplejedøgndækning.
Vores pleje foregår i tæt samarbejde med borgerens egen læge.

Sted:
Tryghedshotellet, Nygade 6, st., 7620 Lemvig

Visitation:
Henvendelse kan foregå via kommunens praktiserende læger, vagtlæge, visitator, hjemmesygeplejersker eller ved henvendelse fra sygehus.

Transport:
Borgere skal selv sørge for transport til og fra Tryghedshotellet.

Pris:
Der betales dagspris for mad, betaling trækkes via pension eller der sendes regning.


Hvad skal borgeren medbringe?
Medicin, også ikke doseret medicin
Hjælpemidler
Tøj og toiletsager (pårørende skal selv vaske)

Tryghedshotellet har sengetøj og håndklæder.

Derudover er borgeren velkommen til at medbringe nogle få personlige ejendele, så som billeder og blomster.

Der bringes mad ud til eget hjem fra Lemvig Centralkøkken og Det Danske Madhus. Leverandører

Det vurderes i hvert enkelt tilfælde af en visitator, om du er berettiget til at modtage mad.

Maden fra Lemvig Centralkøkken og Det Danske Madhus er fremstillet af de bedste råvarer – nedkølet hurtigt, og herefter vakuumlukket.
Maden bevarer derfor næringsstoffer, vitaminer samt udseende bedst muligt. Maden er pakket i miljøvenlig plastemballage og tåler opvarmning i en traditionel ovn ved 120ºC eller i en mikroovn.
Emballagen og maden kan fryses, tøes op i køleskab, og varmes i mikroovn.

Maden leveres én gang ugentligt. Du skal være hjemme for at lukke op for chaufføren. Chaufføren sætter maden i køleskabet. Køleskabet skal være på max 5ºC for at holdbarhedsdatoen passer.
Er du ikke hjemme, stilles maden på nærmeste områdecenter, og du skal selv hente maden der.

Der er mulighed for at få maden leveret på din bopæl, eller du kan komme på et af Lemvig Kommunes dagcentre og spise din mad. Maden på Lemvig Kommunes dagcentre leveres fra Lemvig Centralkøkken.

Se menu-planen fra Lemvig Centralkøkken, her.

Se informationsfolder fra Lemvig Centralkøkken her

Se folder "Lidt men godt" om kost til vægtøgning her

 

Kontakt visitator i Sundhedsafdelingen for bevilling af nødkald og elektronisk dørlås på telefon nr.:

96 63 15 78

96 63 11 64

96 63 11 63

96 63 11 82

Henvendelse om defekte nødkald til Sundhedsafdelingen på telefon nr. 96 63 11 81 eller 96 63 11 84.

Elektroniske dørlåse

Hjemmeplejen i Lemvig kommune har brug for at kunne få sikker adgang til boligen hos de borgere, der bor i eget hjem, har brug for pleje og ikke selv kan åbne døren.

For at sikre dette har Lemvig Kommune valgt at udskifte de fysiske nøgler med et nyt sikret elektronisk låsesystem.

Det elektroniske nøglesystem er sikkerhedsmæssigt fuldt godkendt, og det anvendes allerede i dag i mange kommuner. Med det nye system kan Lemvig kommunes hjemmepleje låse op via deres mobiltelefon, idet de får tildelt en elektronisk adgangskode. Adgangskoden er privat og tidsbestemt, hvilket sikrer, at det kun er den medarbejder fra kommunen, der har et relevant behov for at besøge borgeren, der får adgang. Det vil efterfølgende være muligt at identificere, hvem der har haft adgang.

På denne side, kan man finde pjecer og videoer, der fortæller lidt om, hvad BEKEY er, og hvordan det håndteres.

Berørte borger vil modtage særskilt information. 

Pjecer

BEKEY QA - PDF-fil
Elektronisk nøglesystem - Spørgsmål og svar - PDF-fil

Besøg sundhedsfremmes hjemmeside for mere information. Se mere her!