Lemvig Kommune

Selvbetjening

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Indhold

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Nyheder

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Aktindsigt

Du har ret til at se de dokumenter, der indgår i sagsbehandlingen ("aktindsigt") i en hvilken som helst sag, efter reglerne i offentlighedsloven.

Hvis du er part i en sag, har du ret til at se dokumenter i større omfang end andre efter reglerne i forvaltningsloven.

Hvis du ønsker aktindsigt, kan du henvende dig til den afdeling, som behandler sagen. Afdelingen skal svare inden 7 dage efter OFL og 10 dage efter FVL eller give besked om, hvornår du kan forvente at få svar.

Du får normalt en kopi af de ønskede dokumenter uden gebyr. Hvis materialet er meget omfattende, kan du læse det i afdelingen, ellers skal du betale for kopier.

Efter persondataloven har du ret til at få besked om, hvilke oplysninger kommunen behandler om dig. Du kan få besked om, hvilke oplysninger, vi behandler og til hvilket formål. Vi skal svare dig inden 4 uger, ellers får du besked om, hvornår du kan forvente at få svar.

Hvis du har fået indsigt, har du normalt ikke krav på en ny meddelelse før 6 måneder efter sidste meddelelse.

Vi oplyser om klageadgang sammen med afgørelsen.