Lemvig Kommune

Selvbetjening

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Indhold

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Nyheder

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Tavshedspligt

Når du henvender dig til en ansat, skal du være klar over, at alle medarbejdere ved Lemvig Kommune har tavshedspligt.
Det er af hensyn til dit privatliv, at medarbejdere ikke må videregive oplysninger, de modtager, om dig.
Det er strafbart at overtræde disse regler. Hvis det sker, kan medarbejderen efter straffeloven straffes med bøde, hæfte eller fængsel i indtil 6 måneder.
Under skærpede omstændigheder indtil 2 år.

Hvis du underretter kommunen om fx. omsorgssvigt eller klager over din nabo fx. socialt bedrageri eller forurening på en landbrugsejendom, kan du ikke være sikker på, at dit navn ikke videregives. Det er op til en individuel vurdering, hvis der anmodes om aktindsigt. Du skal give en begrundelse hvis du ønsker at være anonym og dette vil blive taget med i vurderingen.