Lemvig Kommune

Selvbetjening

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Indhold

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Nyheder

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Hvem er vi?

Center for Læring består af fagchef for læring og tre konsulenter. Vi dækker skole, dagtilbuds- og klubområdet. Vi har til huse hos Velfærdssekretariatet.

Vores overordnede mål er, at alle børn og unge i kommunen får de bedste forudsætninger for trivsel, udvikling, læring og dannelse.

Dette forsøger vi at opnå ved at bidrage til udvikling af børne- og ungeområdet i et 0-18-års perspektiv. Konkret sker det ved understøttelse af skoler og dagtilbud. Fundamentet i vores arbejde er netværksstrukturen. Her samles ressourcepersoner fra kommunens skoler og dagtilbud i tværkommunale teams, og ny forskningsbaseret viden bringes i spil og kombineres med praksisnære kompetencer, videndeling og læring i et bredt perspektiv. Center for Læring understøtter de tværkommunale teams med faglig sparring og inspiration.

I Lemvig Kommune har man på hele 0–18-års området en særlig indsats omkring robuste fællesskaber og livsduelighed hos børn og unge. Center for Læring arbejder understøttende med denne indsats.