Lemvig Kommune

Selvbetjening

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Indhold

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Nyheder

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Hvem er vi?

Center for Læring består af fagchef for læring og tre konsulenter. Vi dækker skole, dagtilbuds- og klubområdet. Vi har til huse hos Velfærdssekretariatet.

Vores overordnede mål er, at alle børn og unge i kommunen får de bedste forudsætninger for trivsel, udvikling, læring og dannelse.

Dette forsøger vi at opnå ved at bidrage til udvikling af børne- og ungeområdet i et 0-18-års perspektiv. Konkret sker det ved understøttelse af skoler og dagtilbud. Fundamentet i vores arbejde er netværksstrukturen. Her samles ressourcepersoner fra kommunens skoler og dagtilbud i tværkommunale teams, og ny forskningsbaseret viden bringes i spil og kombineres med praksisnære kompetencer, videndeling og læring i et bredt perspektiv. Center for Læring understøtter de tværkommunale teams med faglig sparring og inspiration.

I Lemvig Kommune har man på hele 0–18-års området en særlig indsats omkring robuste fællesskaber og livsduelighed hos børn og unge. Center for Læring arbejder understøttende med denne indsats.

Acceptér cookies

Denne hjemmeside gør brug af cookies. Vi bruger cookes til at lære, hvordan hjemmesiden bliver anvendt, så vi kan forbedre brugervenligheden.

Når du har accepteret cookies, kan du altid fjerne dem igen ved at slette dem i din browser.

Acceptér ikke cookies Acceptér kun funktionalitetscookies Acceptér alle cookies