Lemvig Kommune

Selvbetjening

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Indhold

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Nyheder

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Indsatser relateret til valg af ungdomsuddannelse

Lemvig Kommune stiller uddannelsesvejledning til rådighed for alle elever i 8.-10. klasse på folkeskoler, friskoler og private grundskoler. Alle elever vil gentagne gange møde deres lokale uddannelsesvejleder i undervisningen på skolen.  

 

Eleverne vil gennem oplæg og øvelser blive grundigt orienteret om uddannelsesparathed, uddannelsesveje og karrierelæring, valg af ungdomsuddannelse, herunder uddannelsessystemets opbygning og muligheder samt arbejdsmarkedets indretning og fremtidige kompetencebehov.  

Alle elever i 8. klasse deltager i introduktionsforløb til ungdomsuddannelserne og får mulighed for frivillig brobygning i 9. klasse. Alle elever i 10. klasse skal deltage i brobygning til ungdomsuddannelse.  

Uddannelsesvejleder deltager endvidere på forældremøder og kan deltage i skole/hjem-samtaler efter ønske fra elev, forældre, skole eller uddannelsesvejleder. Alle elever og forældre kan tage kontakt til uddannelsesvejleder og få individuel vejledning om uddannelsesparathed, uddannelsesplan, adgangskrav og tilmelding til ungdomsuddannelse eller anden aktivitet efter 9. eller 10. klasse. Uddannelsesvejledningen har sammen med skolens indsats særlig fokus på elever, der endnu ikke har opnået uddannelsesparathed til ønsket uddannelse eller som endnu ikke er afklaret til at foretage valg af ungdomsuddannelse.

Vejledningsindsatsen og skolegangen i Lemvig Kommune sker i et tæt samarbejde med ungdomsuddannelsesinstitutioner, virksomheder og det omkringliggende samfund, således at vejlednings- og undervisningsaktiviteter ift. valg af ungdomsuddannelse kan kædes sammen med og integreres i skolens fag og emner.

Ungdommens Uddannelsesvejledning

UU Nordvestjylland har vejledningsansvaret for unge i grundskolerne og 10. klasserne i Holstebro, Lemvig og Struer kommuner, samt for unge op til 25 år, der ikke er i gang med en ungdomsuddannelse.
Find mere om UU Nordvestjylland, herunder Virksomhedsplan og Kvalitetssikring, på deres egen hjemmeside eller kvalitetssikring.

Ungdomsuddannelser i Lemvig Kommune

Andre

Studievalg

Står du over overvejer en videregående uddannelse, så er her et tilbud til dig. Hos Uddannelses Guiden kan du få oplysninger om alle videregående uddannelser i landet. De hjælper dig også gerne med inspiration til dit valg af uddannelse og erhverv.

Du kan læse meget mere på deres egen hjemmeside.

Befordring til ungdomsuddannelser

Et ungdomskort giver dig rabat på offentlig transport mellem din skole og din bopæl. Med et Ungdomskort kan du rejse billigt til og fra dit uddannelsessted i Danmark. Derudover giver Ungdomskort dig mulighed for at rejse rundt i Danmark til nedsat pris.
Ungdomskortet fungerer som et månedskort, som du skal vise til buschauffører, når du stiger på bussen og til kontrollører i tog og metro.

Du kan læse meget mere og bestille et ungdomskort på adressen www.ungdomskort.dk

Lemvig Kommunes måltal for søgning til ungdomsuddannelserne

Ifølge aftalen "Fra Folkeskole til Faglært - Erhvervsuddannelser til fremtiden" (EUD-aftalen) fra november 2018 er det nationale mål for, hvor mange elever, der går direkte fra grundskolens 9. eller 10. klasse og videre i en erhvervsuddannelse, følgende:

25 % direkte fra grundskole og på erhvervsuddannelse i 2020

30 % direkte fra grundskole og på erhvervsuddannelse i 2025

I Lemvig har søgningen i gennemsnit fordelt sig således fra 2015-2019:

Erhvervsuddannelser

25,2 %

Gymnasiale uddannelser

66,4 %

Øvrige (inkl. arbejde)

8,2 %

Med udgangspunkt i de lokale søgningstal samt de nationale måltal for søgningen til erhvervsuddannelserne direkte fra grundskolen er følgende måltal vedtaget for Lemvig Kommune:

 

2020

2021

Erhvervsuddannelser

25 %

26 %

Gymnasiale uddannelser

66 %

66 %

Øvrige (inkl. arbejde

9 %

8 %

Måltallene er fastsat med sigte på en stigning i søgningen til erhvervsuddannelserne direkte fra grundskolen med 1% om året frem mod opfyldelsen af målet om 30% i 2025.