Lemvig Kommune

Selvbetjening

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Indhold

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Nyheder

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Ungdommens Uddannelsesvejledning

UU Nordvestjylland har vejledningsansvaret for unge i grundskolerne og 10. klasserne i Holstebro, Lemvig og Struer kommuner, samt for unge op til 25 år, der ikke er i gang med en ungdomsuddannelse.
Find mere om UU Nordvestjylland, herunder Virksomhedsplan og Kvalitetssikring, på deres egen hjemmeside eller kvalitetssikring.

Ungdomsuddannelser i Lemvig Kommune

Andre

Studievalg

Står du over overvejer en videregående uddannelse, så er her et tilbud til dig. Hos Uddannelses Guiden kan du få oplysninger om alle videregående uddannelser i landet. De hjælper dig også gerne med inspiration til dit valg af uddannelse og erhverv.

Du kan læse meget mere på deres egen hjemmeside.

Befordring til ungdomsuddannelser

Et ungdomskort giver dig rabat på offentlig transport mellem din skole og din bopæl. Med et Ungdomskort kan du rejse billigt til og fra dit uddannelsessted i Danmark. Derudover giver Ungdomskort dig mulighed for at rejse rundt i Danmark til nedsat pris.
Ungdomskortet fungerer som et månedskort, som du skal vise til buschauffører, når du stiger på bussen og til kontrollører i tog og metro.

Du kan læse meget mere og bestille et ungdomskort på adressen www.ungdomskort.dk

Lemvig Kommunes måltal for søgning til ungdomsuddannelserne

Ifølge aftalen "Fra Folkeskole til Faglært - Erhvervsuddannelser til fremtiden" (EUD-aftalen) fra november 2018 er det nationale mål for, hvor mange elever, der går direkte fra grundskolens 9. eller 10. klasse og videre i en erhvervsuddannelse, følgende:

25 % direkte fra grundskole og på erhvervsuddannelse i 2020

30 % direkte fra grundskole og på erhvervsuddannelse i 2025

I Lemvig har søgningen i gennemsnit fordelt sig således fra 2015-2019:

Erhvervsuddannelser

25,2 %

Gymnasiale uddannelser

66,4 %

Øvrige (inkl. arbejde)

8,2 %

Med udgangspunkt i de lokale søgningstal samt de nationale måltal for søgningen til erhvervsuddannelserne direkte fra grundskolen er følgende måltal vedtaget for Lemvig Kommune:

 

2020

2021

Erhvervsuddannelser

25 %

26 %

Gymnasiale uddannelser

66 %

66 %

Øvrige (inkl. arbejde

9 %

8 %

Måltallene er fastsat med sigte på en stigning i søgningen til erhvervsuddannelserne direkte fra grundskolen med 1% om året frem mod opfyldelsen af målet om 30% i 2025.