Lemvig Kommune

Selvbetjening

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Indhold

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Nyheder

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Grundlovsceremoni for dansk statsborgerskab

Hvis du vil have dansk statsborgerskab, er det en betingelse, at du deltager i en grundlovsceremoni, hvor formålet er at højtideligholde og markere erhvervelsen af det danske statsborgerskab.

I 2021 holder Lemvig Kommune grundlovsceremoni i byrådssalen på Rådhuset, Rådhusgade 2, Lemvig onsdag den 3. marts kl. 15.00.

Om ceremonien

Ved grundlovsceremonien bliver du som ansøger af dansk statsborgerskab budt velkommen. Under ceremonien skal du underskrive en erklæring om, at du vil overholde Danmarks Riges Grundlov og respektere de grundlæggende danske værdier og retsprincipper, herunder det danske demokrati. Derudover skal du give hånd til en repræsentant fra Kommunalbestyrelsen.

Tilmelding

Du melder dig til ved at ringe til Dorte Gantriis på tlf. 9663 1204 og oplyse:

  • Navn
  • Fødselsdato
  • Adresse
  • Antal gæster du ønsker at have med.

 

Legitimation og blanket

Til ceremonien skal du medbringe blanketten ”Erklæring til brug for opnåelse af indfødsret i Kongeriget Danmark”, som du har fået tilsendt fra Udlændinge- og Integrationsministeriet. Bemærk, at du først skal underskrive blanketten ved grundlovsceremonien.

Desuden skal du medbringe en af følgende former for gyldig billedlegitimation:

  1. Opholdskort, fremmedpas, konventionspas eller kørekort som er udstedt af en offentlig myndighed i Danmark
  2. Pas, identitetskort eller kørekort som er udstedt af en offentlig myndighed i et andet EU-/EØS-medlemsland eller i Schweiz
  3. Pas som er udstedt af en offentlig myndighed i et andet land, end de i punkt 1 og 2 nævnte lande, og som har en opholdssticker isat.

Hvis du ikke har en af ovenstående former for gyldig legitimation, skal du ansøge Udlændinge- og Integrationsministeriet om tilladelse til at benytte en anden form for legitimation ved ceremonien.

Du kan læse mere om Grundlovsceremonien på Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside.