Lemvig Kommune

Selvbetjening

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Indhold

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Nyheder

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Genanvendelse af restprodukt og jord

Du har mulighed for at genanvende restprodukter og jord til:

  • Bygge- eller anlægsprojekter, som etableres efter de generelle regler om genanvendelse af restprodukter og jord

Du kan genanvende følgende restprodukter og jord: 

  • Slagger fra affaldsforbrænding
  • Bundaske fra kulfyrede kraftværker.
  • Flyveaske fra kulfyrede kraftværker.
  • Forurenet jord eller jord fra et areal, som anvendes til offentlig vej. Der er dog grænser for, hvad jorden må være forurenet med.

Ovennævnte restprodukter må anvendes til veje med fast belægning, stier med fast belægning, pladser med fast belægning, ledningsgrave med fast belægning, ramper med fast belægning, støjvolde samt fundamenter og gulve.

Hvis du således står med et restprodukt eller noget forurenet jord, og ønsker at anvende det til et bygge- eller anlægsprojekt, skal du sende en anmeldelse herom til Natur og Miljøafdelingen. Du kan finde anmeldelsesskema her.